Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások utáni díjakról szóló 9/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások utáni díjakról szóló 9/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az 1. mellékletben meghatározott díjból a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során hivatalból közreműködő anyakönyvvezetőt a többletszolgáltatás ellentételezéseként eseményenként az alábbi díj illeti meg:

a) a hivatali helyiségben munkaidőn túli többletszolgáltatás esetén: 12.500,- Ft;

b) a hivatali helyiségen kívüli többletszolgáltatás esetén: 25.000,- Ft.”

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Nemény András s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2022. július 7.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

1. melléklet a 13/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 9/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Többletszolgáltatások díja

A B
Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás díja
1. Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl 25.000,- Ft
2. Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott helyszínen 50.000,- Ft
3. Egyedileg engedélyezett helyszínen 75.000,- Ft”

  Vissza az oldal tetejére