Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás keretében nyújtott ellátások és a szociális szolgáltatások helyi szabályzásáról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-9. § * 

10. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

Dr. Nemény András s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2022. szeptember 15.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére