Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet 2013. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) Az e rendelettel meghatározott térítési díjakat 2013. augusztus 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2013. július 2. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Melléklet a 27/2013. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

„1.

Bölcsődei élelmezési térítési díjak:
BÖLCSŐDEI ELLÁTOTTAK
NYERSANYAGNORMA 393 Ft
Áfa 27% 106 Ft
499 Ft
BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK
NYERSANYAGNORMA 393 Ft
Áfa 27% 106 Ft
499 Ft
MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS (33%) -165 Ft
334 Ft
INTÉZMÉNYVEZETŐ, BÖLCSŐDEI RÉSZLEGVEZETŐK
NYERSANYAGNORMA 393 Ft
Áfa 27% 106 Ft
499 Ft
KÜLSŐ ÉTKEZŐK csak ebéd, helyben fogyasztott
NYERSANYAGNORMA 339 Ft
Rezsiköltség (26%) 88 Ft
Áfa (27%) 115 Ft
Összes térítési díj 542 Ft
KÜLSŐ ÉTKEZŐK elvitelre (csak ebéd)
NYERSANYAGNORMA 339 Ft
Rezsiköltség: (26%) 88 Ft
Egyéb rezsiköltség 5 Ft
Áfa (27%) 117 Ft
Összes térítési díj: 549 Ft

A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás személyi térítési díja (gondozási díj): 500 Ft/nap.

A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja: 2288 Ft/nap/gyerek”


  Vissza az oldal tetejére