Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében és 32. § (3), bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-25. § * 

26. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 11. § szerinti gondozási támogatást a rendelet hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetében lehet megállapítani.

27. § * 

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2015. december 18. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

  Vissza az oldal tetejére