Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében és 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület

a) 2019. augusztus 12. 13. 14. 15. és 16. napjára,

b) a december 24.-e helyett munkanappá nyilvánított, 2019. december 7. napjára,

c) a december 27.-e helyett munkanappá nyilvánított, 2019. december 14. napjára, valamint

d) 2019. december 23. 30. és 31. napjára

igazgatási szünetet rendel el.

2. § Az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói részére a rendes szabadságot ki kell adni, illetve a rendes szabadságot ki kell venni.

3. § A jegyző az igazgatási szünet idejére, az Önkormányzat működéséhez feltétlenül szükséges halaszthatatlan feladat elvégzése érdekében, a rendes szabadság kivétele alól részben vagy egészben felmentést adhat.

4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói számára 2019. július 1-jét, a Közszolgálati Tisztviselők Napját, munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. január 30. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

  Vissza az oldal tetejére