Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

a Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre, melynek kezelésére és felhasználására az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. § Az Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse a Kőbányai Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását:

- a környezetvédelmi intézkedések végrehajtását,

- a környezeti károk mérséklését,

- a környezeti ártalmak megelőzését,

- zöldterületek gazdálkodását,

- természeti értékek megóvását.

Bevételi források

2. § Az Alap bevételei:

a) Budapest Kőbányai Önkormányzata által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege,

b) a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség által Kőbánya területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

d) az Alap lekötésből származó kamatbevételek,

e) az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az Alap részére történő befizetések, illetve bármely az Alapot illető bevétel,

f) az önkormányzat költségvetéséből - a működési célú összegeken felüli - az Alap támogatására elkülönített összeg,

g) a pályázatok útján elnyert összegek,

h) a fakivágások utáni pótlási kötelezettség pénzbeli megváltásából befolyt összegek.

Az Alap felhasználása

3. § (1) Az Alap bevételeit kizárólag környezet- és természetvédelmi célokra lehet felhasználni, más célra még átmenetileg sem vonhatók el.

(2) Az Alap felhasználásáról - átruházott hatáskörben - a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt. Döntéseiről minden évben, a költségvetési beszámolóval egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az Alap bevételei és év végi maradványa nem vonható el, a következő költségvetési évre kell átvinni.

(4) Az Alapot Kőbánya közigazgatási területén a következő célokra lehet felhasználni:

a) környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítására, helyreállítására,

b) környezet-egészségügyi megelőzési célokra, (pl. védőfásításokra)

c) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására,

d) a környezetvédelemmel kapcsolatos találmányok, ötletek megvételére,

e) a környezet- és természetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére,

f) környezet- és természetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítésére,

g) szelektív- és lakossági veszélyes hulladékok gyűjtésére,

h) zöld területek védelmére, fejlesztésére, allergén növények elleni védekezésre,

i) vizek és talaj védelmére.

(5) A fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásából befolyt összegek kizárólag közterületi faültetésre fordíthatók.

Az Alap kezelése

4. § Az Alapba befolyt összegeket és az onnan történő kifizetéseket a Polgármesteri Hivatal egyszámlájától elkülönített számlán kell kezelni, és a számlán belül a fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásából befolyt összegek mozgását külön kell nyilvántartani.

Hatálybalépés

5. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napját követő hónap első napján lép életbe.

Andó Sándor Dr. Neszteli István
Polgármester Jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2004. szeptember 17.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2004. október 1.


  Vissza az oldal tetejére