Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Kerepesi út - MÁV körvasút pálya - Méhes utca - Rákos-patak árapasztó meder által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 38/2004. (VI. 24.) sz., 30/2003. (VI. 19.) sz. és a 39/2002. (XII. 19.) számú önkormányzati rendeletekkel módosított 21/2002. (VII. 11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § (1) A rendelet 5. § (2) bekezdése törlésre kerül.

(2) A rendelet 10. § (4) bekezdésében az ’E-TG-X/ZP’ övezetre való utalás törlésre kerül.

2. § Az övezeti területek, határok a mellékelt Szabályozási Tervlap szerint módosulnak.

3. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napját követő hónap első napján lép hatályba.

Andó Sándor Dr. Neszteli István
Polgármester Jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2004. szeptember 17.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2004. október 1.

Melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére