Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2005. (I. 21.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. ker., Maglódi út- (42414/188) hrsz.-ú közterület- Kovakő utca - 42414/176 hrsz.-ú ingatlan - 42414/175 hrsz.-ú ingatlan - Korall utca - Zsombék utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint keretövezet átsorolásáról szóló 38/2004. (VI. 24.) számú rendelettel módosított 50/2003. (XI. 20.) számú rendelet módosításáról

1. § A rendelet 4. §-a (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A területen a már meglévő, utcai telekhatárra épült épületek az építési hely határán kívül egyszeri alkalommal, max. 20%-kal bővíthetők.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba.

Andó Sándor Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2005. január 21.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2005. február 1.


  Vissza az oldal tetejére