Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. ker., Népliget és környéke; a Hungária krt. - Üllői út- Ceglédi út - Bihari út - Horog utca - Kőbányai út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 38/2004. (VI. 24.) számú, a 20/2004. (V. 20.) számú, a 35/2003. (VII. 17.) számú, és a 25/2002. (IX. 17.) számú rendelettel módosított 45/2001. (X. 30.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

1. § (1) A 45/2001. (X. 30.) számú önkormányzati rendelet 8. § d) pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A 38440/40 hrsz. telek tulajdonosának a 38440/41 hrsz. telekszomszéddal közös telekhatára mentén min. 3 m széles sávban, a közhasználat céljára átadott, vagy magánútként kiszabályozott területen, időbeli korlátozással (reggel 6 h és este 22 h között) a Kőbányai út és a Népliget között a gyalogos forgalmi átjárást biztosítani kell.”

(2) A Szabályozási Terven alkalmazott jelölés az (1) bekezdésnek megfelelően módosul.

2. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napját követő hónap első napján lép hatályba.

Andó Sándor Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2005. február 25.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2005. március 1.

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére