Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2005. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Basa utca - Ferihegyi repülőtérre vezető út - 38303/48 hrsz.-ú ingatlan által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 42/2001. (X. 9.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Jelen előírások a mellékelt szabályozási tervlappal, valamint a 38303/63 hrsz.-ú ingatlant érintő korrekciós tervlappal együtt érvényesek.”

2. § A rendelet 4. §-a (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A 38303/63 hrsz.-ú ingatlan szabályozási elemeit a korrekciós tervlapon jelöltek szerint kell figyelembe venni.”

3. § Jelen rendelet a kihirdetése napját követő hónap első napján lép hatályba.

Andó Sándor Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2005. június 17.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2005. július 1.

Melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2005. (VI. 17.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest X. kerület Kőbánya, Basa u. - 38303/56 hrsz.-ú telekingatlan-Ferihegyi repülőtérre vezető út- Spartacus sporttelep által határolt terület szabályozási terve

KORREKCIÓS SZABÁLYOZÁSI. TERVLAP KIVONAT

M=1:1000


  Vissza az oldal tetejére