Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2006. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. ker., Fertő utca - Ceglédi út - Balkán utca - Bihari utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 45/2004. (VII. 15.) számú rendelet módosításáról

1. § A rendelet 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Transzformátorállomás elhelyezhető a létesítendő épületekben vagy azok közvetlen közelében, egy megfelelő alapterületű, 3 m belmagasságú, szállítójárművel közterületről közvetlenül megközelíthető - a telekből kikerített telekrészen kialakított - helyiségben.

A telekrészen használati jogot kell biztosítani az ELMÜ Rt. részére.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba.

Andó Sándor Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2006. május 19.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2006. június 1.


  Vissza az oldal tetejére