Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Kőbánya-Óhegy: Román utca - Kápolna utca - Kápolna tér - Óhegy utca - Kőér utca - Gergely utca - Kelemen utca - Cserkesz utca - Lámpagyár utca - Vaspálya utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Rehabilitációs Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 2/2005. (I. 21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 34. § (1) bekezdéséből az Ihász utca 22-26. sz. alatti ingatlan törlendő.

2. § A rendelet 35. § (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„... bontási engedély jogerőre emelkedésétől - a 2005. II. 1-jét megelőzően jogerőssé vált bontási engedély alapján már elbontott ingatlanok esetében a rendelet hatálybalépésétől - a számított 2 éven belül az ingatlanok tulajdonosait ...”

3. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba.

Andó Sándor Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2006. szeptember 15.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2006. október 1.


  Vissza az oldal tetejére