Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2008. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 27/2006. (V. 19.) sz. valamint a 47/2006.(X. 31.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 34/2005. (VII. 8.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Támogatott tevékenységek:

- Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje

- Homlokzatok és födémek hőszigetelése

- Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása

- A megújuló energiafelhasználás növelése.”

2. § A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

„A támogatás mértéke az 1. §-ban meghatározott célok megvalósításának érdekében végzett beruházások elismert értékének maximum 1/3-a, de legfeljebb 500 000,- Ft/lakás lehet.”

3. § A rendelet 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A támogatás folyósítása a beruházás befejezését követő negyedév első napjától számított 32 egyenlő részletben, negyedévente a támogatási szerződésben megjelölt bankszámlára történik.”

4. § A rendelet 12. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Támogatás: A beruházás elismert bekerülési költségének maximum 1/3-a, de legfeljebb 500 000,- Ft/lakás.”

5. § A rendeletben a Budapest Kőbányai Önkormányzat elnevezés helyett Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat elnevezést, a Kőbányai Vagyonkezelő Rt. helyett pedig Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t kell érteni.

6. § Jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Verbai Lajos Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2008. május 16.

A hatályba lépés napja: Budapest, 2008. május 16.


  Vissza az oldal tetejére