Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2008. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Kerepesi út - Gyakorló köz - Gyakorló u. - Fehér út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 45/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 15. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(7) Az övezet telkei a Szabályozási Terven meghatározott helyeken jelölt épületközök kialakításával önállóan is beépíthetőek. Kivételt képez a Szabályozási Terv jóváhagyásának időpontjában 39210/153 hrsz. alatt felvett telek, mely csak az övezetben található másik telekkel, vagy telkekkel történő egyesítést követően építhető be.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépést megelőzően indult eljárásokban is alkalmazni kell.

Verbai Lajos Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2008. szeptember 19.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2008. október 1.


  Vissza az oldal tetejére