Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2008. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest, X. kerület, Kerepesi út - MÁV körvasút - Méhes utca - Rákos- patak árapasztó meder által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 21/2002. (VII. 11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint kiegészül:

„a) megengedhető funkciók köre: sportlétesítmény, intézmény-épület, irodaház, kiskereskedelmi épület, amelynek bruttó szintterülete nem haladhatja meg a 2000 m2-t,”

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Verbai Lajos Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2008. szeptember 19.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2008. október 1.


  Vissza az oldal tetejére