Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Ceglédi út - Bihari utca - Balkán utca - Somfa köz - Zágrábi utca - Száva utca - Üllői út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 32/2008. (VI. 20.) rendelet módosításáról

1. § A rendelet 3. § (2) bekezdése hatályát veszti.

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Verbai Lajos Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2008. november 21.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2008. december 1.


  Vissza az oldal tetejére