Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2009. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat egyes rendeleteinek módosításáról az Európai Unió 2006/123/EK irányelve alapján

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a:

- 46/2008. (X. 17.) sz. az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló

- 46/1993. (XII. 7.) sz. Kőbánya címerének alapításáról és a címer használatának rendjéről szóló

- 47/2004. (IX. 17.) sz. a talajterhelési díjról szóló

- 43/2004. (VI. 24.) sz. a Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

- 54/2008. (XI. 21.) sz. az állattartásról szóló

- 31/2005. (VI. 17.) sz. a parkolóhely építési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló

önkormányzati rendeletek záró rendelkezéseit kiegészíti a következő záradék szövegrésszel: „E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Verbai Lajos Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2009. szeptember 25.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2009. szeptember 25.


  Vissza az oldal tetejére