Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. § *  (1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a sporttal kapcsolatos feladatait

a) a Kocsis Sándor Sportközpont,

b) a sporttal foglalkozó szervezetek támogatása, valamint

c) nevelési intézmény fenntartása, illetve működtetése

útján látja el.

(2) Az Önkormányzat által fenntartott nevelési intézmények biztosítják az óvodai testnevelést.

(3) Az Önkormányzat biztosítja az iskolai mindennapos testnevelés és sportgyakorlás feltételeit, továbbá az Önkormányzat által működtetett iskolákban a diák-sportegyesületek feladatainak ellátásához szükséges feltételeket.

(4) A Kocsis Sándor Sportközpont a feladatai ellátása során közreműködik a Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásában.

2. § *  (1) Az Önkormányzat támogatja a szabadidősportot, a verseny- és látványsportot, a diáksportot, a fogyatékosok, a hátrányos helyzetűek és a nyugdíjasok, valamint egyéb csoportok sportolását, továbbá az ezzel foglalkozó szervezeteket.

(2) Az Önkormányzat együttműködik a sporttal foglalkozó szervezetekkel.

3. § (1) Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos részletes feladatait négy éves időtartamra szóló program (a továbbiakban: Sportkoncepció) alapján látja el.

(2) A Sportkoncepciót az Önkormányzat szükség szerint felülvizsgálja, és - az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: költségvetés) figyelembevételével - meghatározza az aktuális feladatokat.

2. A sporttal kapcsolatos feladatok finanszírozása

4. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetésben határozza meg az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott intézmények költségvetését, valamint a sport területén működő szervezetek támogatására fordítható összeget.

(2) *  A sporttal foglalkozó szervezetek támogatása pályázat útján vagy kérelem alapján támogatási szerződés keretében történik.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § * 

Kovács Róbert Dr. Szabó Krisztián
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére