Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt és gyermek fogorvosi, valamint a védőnői körzetek számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását.

2. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi alapellátást végző, felnőtt háziorvos, házi gyermekorvos, felnőtt fogorvos, gyermek fogorvos, területi védőnő, valamint iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást biztosító orvosokra és védőnőkre, továbbá az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást biztosító szolgáltatókra.

II. Fejezet

Az egészségügyi alapellátás körzetei

1. A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek

3. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén harmincnyolc felnőtt háziorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A háziorvosi körzetekhez tartozó közterület lehatárolását az 1. melléklet határozza meg.

4. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén tizenhat házi gyermekorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó közterület lehatárolását a 2. melléklet határozza meg.

2. A felnőtt és gyermek fogorvosi körzetek

5. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén tizenkét felnőtt fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A felnőtt fogorvosi körzetekhez tartozó közterület lehatárolását a 3. melléklet határozza meg.

6. § (1) *  Az Önkormányzat közigazgatási területén négy gyermek fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A gyermek fogorvosi körzetekhez tartozó közterület lehatárolását a 4. melléklet határozza meg.

3. A védőnői, valamint az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás körzetei

7. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén huszonhárom védőnői körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A védőnői körzetekhez tartozó közterület lehatárolását az 5. melléklet határozza meg.

8. § (1) *  Az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban tíz védőnői körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) Az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban résztvevő védőnői körzetekhez tartozó iskolákat és óvodákat a 6. melléklet határozza meg.

(3) Az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban résztvevő orvosok és fogorvosok által ellátott iskolákat és óvodákat a 7. melléklet határozza meg.

4. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

9. § Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás rendjét a 8. melléklet határozza meg.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.

11. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az egyes háziorvosi körzetekhez tartozó közterületek

300092761-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Ászok utca teljes
Bánya utca 27 végig páratlan
Füzér utca 1 1 páratlan
Halom köz teljes
Halom utca 32 42 páros
Halom utca 31 43 páratlan
Havas Ignác utca teljes
Kápolna köz teljes
Kápolna tér 1 3 folyamatos
Kőrösi Csoma Sándor út 21 27 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor út 40 40 páros
Szent László tér 6 6 páros
Szent László tér 6 6B folyamatos
Veszprémi utca 3 11 páratlan
Veszprémi utca 2 12 páros

300092762-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Bánya utca 2 20 páros
Harmat utca 1 7 páratlan
Harmat utca 2 12 páros
Kolozsvári utca 27 51 páratlan
Kőbánya felső pályaudvar végig minden
Kőrösi Csoma Sándor út 18 38 páros
Liget utca 29 44 minden
Ónodi utca 2 végig páros
Ónodi utca 1 végig páratlan

300092763-as Felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Bebek út 6 14 páros
Előd utca 4 10 páros
Harmat utca 15 17 páratlan
Harmat utca 18 18 páros
Kőrösi Csoma Sándor út 35 41 páratlan
Ónodi köz 1 15 páratlan
Ónodi köz 2 12 páros

300092764-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Állomás utca 20 végig páros
Állomás utca 19 23 páratlan
Bánya utca 1 21 páratlan
Endre utca 6 6 folyamatos
Endre utca 8 18 folyamatos
Füzér utca 18 20 páros
Füzér utca 19 végig páratlan
Halom utca 2 16 folyamatos
Halom utca 22 24 folyamatos
Hölgy utca 33 végig páratlan
Kolozsvári utca 4 4 páros
Kolozsvári utca 5 23 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor út 2 16 páros
Liget utca 9 28 folyamatos
Szent László tér 2 4 folyamatos
Szent László tér 21 végig folyamatos

300092765-ös felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Bánya utca 22 végig páros
Bánya utca 35 37 páratlan
Bebek út 18 végig páros
Bebek út 1 1 páratlan
Csősztorony utca teljes
Előd utca 1 végig páratlan
Előd utca 18 végig páros
Gitár utca 3 23 páratlan
Gitár utca 2 20 páros
Harmat utca 20 26 páros
Harmat utca 23 27 páratlan
Harmat utca 34 66 páros
Ihász köz 0 végig páros
Ihász utca 28 végig páros
Mádi köz teljes
Mádi utca 9 19 páratlan
Mádi utca 51 67 páratlan
Nyitra utca 3 10 folyamatos
Szent László tér 16 16 folyamatos
Téglavető köz 1 6 folyamatos
Téglavető köz 8 8 folyamatos

300092766-os felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Gitár utca 26 végig páros
Gitár utca 29 végig páratlan
Harmat köz teljes
Harmat utca 14 16 páros
Jászberényi út 7 13 páratlan
Kocka utca 10 10 folyamatos
Kőrösi Csoma Sándor út 43 55 páratlan
Maglódi út 5 17 páratlan
Maglódi út 15 19 páratlan
Maláta utca 1 29 folyamatos
Maláta köz teljes
Mádi utca 3 3 páratlan
Mádi utca 2 16 páros
Mádi utca 54 70 páros
Nyitra utca 11 13 folyamatos
Nyitra utca 14 végig folyamatos
Sörgyár utca 16 16 páros
Sörgyár utca 19 31 páratlan
Téglavető utca 10 végig páros

300092767-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Bodza utca 2 végig páros
Harmat utca 80 92 páros
Jászberényi út 24 36 páros
Kada utca 107 149 páratlan
Kada utca 116 126 páros
Kada köz teljes
Kéknyelű utca teljes
Kőér utca 35 37 páratlan
Maglódi út 4 16 páros
Maglódi út 53 65 páratlan
Mádi utca 103 139 páratlan
Mádi utca 118 136 páros
Sörgyár utca 52 58 páros
Sörgyár utca 53 73 páratlan

300092768-as felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Harmat utca 68 78 páros
Kada utca 128 végig páros
Kocka utca 4 8 folyamatos
Maglódi út 23 25 páratlan
Maglódi út 29 29 páratlan
Maglódi út 49 51 páratlan
Mádi utca 75 101 páratlan
Mádi utca 82 84 páros
Mádi utca 94 112 páros
Sörgyár utca 33 51 páratlan
Sörgyár utca 24 48 páros
Sörös utca 1 11 folyamatos
Szőlőhegy utca teljes
Téglavető köz 7 7 folyamatos
Téglavető köz 14 végig folyamatos
Téglavető utca 9 25 páratlan
Téglavető utca 8 8 páros
Vörösdinka utca teljes

300092769-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Dér utca 2 28 folyamatos
Gergely utca 1 17 páratlan
Gergely utca 14 26 páros
Harmat utca 31 73 páratlan
Ihász utca 15 29 páratlan
Kápolna tér 4 5 folyamatos
Kápolna utca 25 31 páratlan
Kelemen utca 18 végig folyamatos
Kőér utca 58 60 páros
Kőér köz teljes
Márga utca 15 végig páratlan
Márga utca 22 30 páros
Óhegy utca 4 30 páros
Óhegy utca 1 33 páratlan
Olajliget köz teljes
Olajliget utca teljes
Olíva köz teljes
Őzláb utca teljes
Salamon utca 3 végig páratlan
Szlávy utca 49 végig folyamatos
Tarló utca teljes
Téglavető utca 1 5 páratlan
Téglavető utca 4 4 páros

300092770-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Bolgár utca teljes
Cserkesz utca 3 39 folyamatos
Gergely utca 2 10 páros
Ihász utca 1 13 páratlan
Ihász utca 2 26 páros
Kelemen utca 1 14 folyamatos
Kirgiz utca teljes
Lámpagyár utca teljes
Martinovics tér teljes
Mongol utca teljes
Román utca 2 végig páros
Ugor utca teljes
Vaspálya utca 11 22 folyamatos
Vaspálya utca 6 6 folyamatos

300092771-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Alkér köz teljes
Alkér utca 1 19 páratlan
Alkér utca 14 B 18 páros
Cserkesz utca 45 90 folyamatos
Diósgyőri utca 9 27 folyamatos
Gergely utca 29 83 páratlan
Gutor tér teljes
Gutor utca teljes
Gyömrői út 1 115 páratlan
Gyömrői út 2 128 páros
Hollóháza utca teljes
Kada utca 17 41 páratlan
Kada utca 18 42 páros
Kerecseny utca teljes
Kisgergely utca teljes
Kőér utca 2 36 páros
Márga köz teljes
Márga utca 4 18 páros
Márga utca 5-7 13 B páratlan
Noszlopy utca 1 D 15-17 páratlan
Noszlopy utca 12 40 páros
Noszlopy utca 27 A végig páratlan
Örmény utca 4 28 folyamatos
Sárosi utca teljes
Szacsvay utca 3 végig páratlan
Szlávy utca 19 B 32 B folyamatos
Vasgyár utca teljes
Vaspálya utca 32 32 folyamatos
Vaspálya utca 50 58 folyamatos
Várgede utca teljes
Verebély utca teljes
Zsadány utca teljes

300092772-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Alkér utca 28 36 páros
Alkér utca 27 45 páratlan
Gergely utca 30 112 páros
Kada utca 50 64 páros
Kerámia utca teljes
Kőér utca 40 56 páros
Kőér utca 7 31 páratlan
Lavotta utca 1 9 páratlan
Óhegyi köz teljes
Petrőczy utca 3 7 páratlan
Petrőczy utca 4 36 páros
Salamon utca 2 végig páros
Szlávy utca 34 46 folyamatos

300092773-as felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Agyagfejtő utca 12 végig folyamatos
Andezit utca teljes
Bazalt utca teljes
Bögre utca teljes
Dolomit utca teljes
Fagyal utca teljes
Grafit utca teljes
Gumigyár utca teljes
Harmat utca 109 végig páratlan
Harmat utca 196 198 páros
Juhar utca 2 végig páros
Korall utca teljes
Korányi Frigyes erdősor teljes
Korányi Frigyes út teljes
Kovakő utca teljes
Kozma utca teljes
Mádi utca 211 végig páratlan
Mádi utca 202 végig páros
Maglódi út 18 38 páros
Maglódi út 119 végig páratlan
Ökrös köz teljes
Ökrös utca teljes
Serpenyő köz teljes
Serpenyő utca teljes
Sírkert út teljes
Szőlőtelep utca teljes
Szőlővirág utca 2 2 folyamatos
Újhegyi út 55 55 folyamatos
Újhegyi út 28 40 folyamatos
Venyige utca teljes
Zsombék utca teljes

300092774-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Csombor utca teljes
Diósgyőri utca 29 végig folyamatos
Farkasalma utca teljes
Harmat utca 164 164 páros
Kada utca 43 105 páratlan
Lavotta utca 2 24 páros
Medveszőlő utca teljes
Noszlopy utca 17 17 páratlan
Noszlopy utca 40-42 végig páros
Óhegy utca 57 végig páratlan
Petrőczy utca 57 végig páratlan
Petrőczy utca 62 végig páros
Sorház utca teljes
Száraz utca 29 38 folyamatos
Székfűvirág utca teljes

300092775-ös felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Hang utca teljes
Harmat utca 200 végig páros
Kővágó utca teljes
Tavas utca 1 1 páratlan
Újhegyi út 18 18 folyamatos

300092777-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Bányató utca teljes
Oltó utca teljes
Sibrik Miklós út 30 30 folyamatos
Sütöde utca teljes
Újhegyi út 4 4 páros

300092778-as felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Bodza utca 29 végig páratlan
Harmat utca 172 178 páros
Kiskert utca minden
Lavotta utca 11 végig páratlan
Lavotta utca 26 végig páros
Mádi utca 142 164 páros
Maglódi út 69 117 páratlan
Pántlika utca teljes
Sibrik Miklós út 90 90 folyamatos
Sörgyár utca 62 végig páros
Sörgyár utca 75 végig páratlan
Szentimrey utca teljes
Újház utca teljes

300092779-as felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Agyagfejtő utca 2 10 folyamatos
Bodza utca 1 25 páratlan
Dóczy József utca teljes
Gergely utca 85 85 páratlan
Harmat utca 105 105 páratlan
Harmat utca 132 138 páros
Harmat utca 158 162 páros
Mádi utca 141 171 páratlan
Sibrik Miklós út 66 68 folyamatos
Sibrik Miklós út 71 88 folyamatos

300092780-as felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Lenfonó utca teljes
Szövőszék utca teljes
Szőlővirág utca 4 4 páros
Tavas utca 3 3 páratlan

300092781-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Gyömrői út 117 végig páratlan
Gyömrői út 130 138 páros
Mélytó utca teljes
Pára utca teljes
Szőlővirág utca 6 végig folyamatos
Újhegyi sétány teljes
Tóvirág utca teljes

300092782-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Gergely utca 114 végig páros
Gőzmozdony utca teljes
Tavas utca 2 6 páros
Újhegyi út 6 43 folyamatos

300092783-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Basa utca teljes
Bihari utca 2 10 páros
Ceglédi utca teljes
Fogadó utca teljes
Gém utca teljes
Szárnyas utca 1 végig páratlan
Szárnyas utca 10 végig páros
Száva utca 2 6 folyamatos
Teherkocsi utca teljes
Vajda Péter utca teljes
Zágrábi utca teljes
Üllői út 130 138 folyamatos

300092784-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Árpa utca teljes
Balkán utca teljes
Belényes utca teljes
Bihari utca 1-3 17 páratlan
Derecskei utca teljes
Érsemlyéni utca teljes
Fertő utca teljes
Makk utca teljes
Népliget teljes
Somfa utca teljes
Üllői út 106 112 folyamatos
Üllői út 126 126 folyamatos

300092786-os felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Kékvirág utca teljes
Somfa köz teljes
Szárnyas utca 2 8 páros
Zágrábi köz teljes
Üllői út 114-116 124 folyamatos

300092788-as felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Fehér út 1 1 folyamatos
Gyakorló utca 16 végig páros
Gyakorló utca 9 13 páratlan
Hatház utca 7 11 páratlan
Hatház utca 2 28 páros

300092789-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Gépmadár utca teljes
Gyakorló köz teljes
Gyógyszergyári utca teljes
Halas utca teljes
Hatház utca 1 5 páratlan
Ladányi utca teljes
Malomárok utca teljes
Méhes utca teljes
Pesti Gábor utca teljes
Pilisi utca 7 14 folyamatos
Pogány utca teljes
Rákász utca teljes
Terebesi utca teljes
Tölcsér utca teljes
Vízimalom utca teljes

300092790-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Gyakorló utca 1 7 páratlan
Gyakorló utca 2 14 páros
Gyakorló utca 15 19 páratlan

300092791-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Akna utca teljes
Dorogi utca teljes
Dömsödi utca 1 végig páratlan
Gránátos utca teljes
Heves utca teljes
Hortobágyi utca teljes
Jászberényi út 82 104 páros
Juhász utca teljes
Kabai utca teljes
Kerepesi út 69 121 páratlan
Keresztúri út 1 végig páratlan
Keresztúri út 2 végig páros
Nagyicce utca teljes
Nemes utca teljes
Paprika utca teljes
Pilisi utca 16 végig folyamatos
Rákos MÁV telep teljes
Rákosvölgyi utca teljes
Rákosvölgyi köz teljes
Tárna utca 4 4 folyamatos
Váltó utca teljes

300092793-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Bársonyvirág utca teljes
Bojtocska utca teljes
Borsika utca teljes
Dombhát utca teljes
Felső Rákosi Rétek teljes
Hárslevelű utca teljes
Jászberényi út 55 179 páratlan
Keresztúri úti 1-es Őrház teljes
Köszméte utca teljes
Lángvirág utca teljes
Legényrózsa utca teljes
Lovasvölgyi utca teljes
Magyarfalu utca teljes
Rákos MÁV motorüzem teljes
Rézvirág utca teljes
Sulyom utca teljes
Szellőrózsa utca teljes
Tarkarét utca teljes
Túzok köz teljes
Vadszőlő utca teljes
Vörösfenyő utca teljes
Zöldpálya utca teljes

300092795-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Albertirsai út teljes
Albertirsai köz teljes
Csilla utca 1 C végig páratlan
Csilla utca 8 A végig páros
Fehér út 3 végig folyamatos
Hős utca 15/B 15/B folyamatos
Hungária krt 1-3 1-3 folyamatos
Pongrácz út 1 11 páratlan
Salgótarjáni utca 47 63 D páratlan

300092796-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Állomás utca 25 végig páratlan
Bihari utca 12 végig páros
Bihari utca 23 végig páratlan
Csákó köz teljes
Hargita sétány teljes
Kőrösi Csoma Sándor út 1 13 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor sétány 5 19 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor sétány 8 10 páros
Kőbányai út 43 43 páratlan
Liget tér teljes
Platán sor teljes
Vasláb utca teljes

300092797-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Barabás utca teljes
Endre utca 2 4 folyamatos
Endre utca 7 7 folyamatos
Fokos utca teljes
Füzér utca 28 végig páros
Hajlék utca teljes
Horog utca teljes
Hölgy utca 9 31 páratlan
Hölgy utca 12 végig páros
Hős utca 15 A 15 A folyamatos
Jegenye utca teljes
Korponai utca teljes
Kőbányai út 53 végig páratlan
Kőér utca 1 3 D páratlan
Lencse utca teljes
Liget utca 1 6-8 folyamatos
Mázsa tér teljes
Mázsa utca teljes
Szállás köz teljes
Szállás utca teljes
Száva utca 12 végig folyamatos

300092798-as felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Állomás utca 2 18 páros
Doba utca teljes
Gép utca teljes
Kisbacon utca teljes
Kistorony park teljes
Kőbánya alsó pályaudvar teljes
Kőbányai út 0 végig páros
Luca köz teljes
Monori utca teljes
Nyerő utca 3 végig folyamatos
Pongrácz köz teljes
Pongrácz út 15 végig páratlan
Pongrácz út 16 végig páros
Szalonka köz teljes
Vaskő utca teljes
Vécs köz teljes
Vika köz teljes

300092799-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Állomás utca 1 17 páratlan
Kismartoni út teljes
Kőbányai út 5 39 páratlan
Kőbányai út 45 51 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor sétány 12 végig páros
Kőrösi Csoma Sándor út 15 19 páratlan
Oázis köz teljes

300092800-as felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Csilla utca 2 6 páros
Hungária krt 5-7.
1. ép.1. lh.
5-7.
1. ép. 4. lh.
folyamatos
Kápolna utca 1 23 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor sétány 1 3 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor sétány 2 6 páros
Kőrösi Csoma Sándor út 11 13 páratlan
Nyerő utca 1 2 folyamatos

300092982-as felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Árkos utca teljes
Dombtető utca teljes
Gyalog utca teljes
Harmat utca 180 188 páros
Juhar utca 1 végig páratlan
Mádi utca 174 200 páros
Pázsitfű utca teljes
Sellő utca teljes
Szegély utca teljes
Takarék utca teljes

300093020-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Alkér utca 53 75 páratlan
Alkér utca 38 végig páros
Dér utca 40 végig folyamatos
Harmat utca 142 156 páros
Kada utca 68 114 B páros
Kemence utca teljes
Óhegy utca 37 49 páratlan
Óhegy utca 32 végig páros
Petrőczy utca 9 55 páratlan
Petrőczy utca 38 A 58 páros
Száraz utca 2 28 folyamatos

300093021-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

Gyöngyike utca teljes
Hungária Körút 5-7 2 ép. végig páratlan
Kerepesi út 11 11 páratlan
Kerepesi út 47 49 páratlan
Kerepesi út 86 86 páros
Könyves Kálmán körút 17 25 folyamatos
MÁV telep teljes
Salgótarjáni utca 16 16 C páros
Salgótarjáni utca 37 39 páratlan
Zách utca teljes

2. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az egyes házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó közterületek

300096293-as házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

Állomás utca 1 27 páratlan
Állomás utca 2 26 páros
Ászok utca 3 3 páratlan
Bánya utca 23 37 páratlan
Bánya utca 22 38 páros
Endre utca 2 18 minden
Füzér utca 19 33 páratlan
Füzér utca 28 54 páros
Halom köz 1 végig minden
Halom utca 32 40 páros
Hölgy utca 1 végig minden
Kápolna utca 1 23 páratlan
Kolozsvári utca 1 25 páratlan
Kolozsvári utca 4 4 páros
Korponai utca 2 14 minden
Kőbánya-alsó pályaudvar végig minden
Kőrösi Csoma Sándor út 25 27 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor sétány 2 végig páros
Kőrösi Csoma Sándor sétány 7 végig páratlan
Mázsa tér 1 végig minden
Mázsa utca 14 végig páros
Mázsa utca 17 végig páratlan
Szállás utca 11 17 páratlan
Szállás utca 32 46 páros
Szent László tér 6 6 páros
Szent László tér 21 29 minden

300096294-es házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

Bánya utca 1 21 minden
Előd utca 1 végig minden
Halom utca 2 24 páros
Halom utca 3 15 páratlan
Harmat köz 1 végig minden
Harmat utca 1 49 páratlan
Harmat utca 2 20 páros
Kolozsvári utca 27 45 páratlan
Kőbánya-felső pályaudvar végig minden
Kőrösi Csoma Sándor út 35 55 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor út 18 36 páros
Liget utca 1 végig minden
Maláta utca 1 végig minden
Maláta köz 4 végig minden
Mádi utca 1 19 páratlan
Mádi utca 2 22 páros
Nyitra utca 1 végig minden
Ónodi köz 1 végig minden
Ónodi utca 1 végig minden

300096296-os házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

Cserkesz utca 45 végig páratlan
Cserkesz utca 48 végig páros
Csombor utca 1 19 páratlan
Csombor utca 2 10 páros
Diósgyőri utca 1 végig minden
Farkasalma utca 1 11 minden
Gergely utca 63 végig páratlan
Gergely utca 82 110 páros
Gyömrői út 1 36 minden
Harmat utca 142 148 páros
Harmat utca 92 92 páros
Kada utca 17 115 páratlan
Kada utca 18 112 páros
Kada utca 123 131 páratlan
Lavotta utca 1 15 páratlan
Mádi utca 119 125 páratlan
Mádi utca 157 163 páratlan
Medveszőlő utca 1 6 minden
Noszlopy utca 2 68 páros
Noszlopy utca 1 59 páratlan
Petrőczy utca 64 végig páros
Sárosi utca 1 végig minden
Sorház utca 1 9 minden
Szacsvay utca 1 végig minden
Szacsvay köz 1 végig minden
Székfűvirág utca 1 6 minden
Vasgyár utca 1 végig minden
Vaspálya utca 32 végig páros
Vaspálya utca 57 57 páratlan

300096297-es házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

Bolgár utca 1 végig minden
Cserkesz utca 1 39 páratlan
Cserkesz utca 2 34 páros
Gergely utca 1 17 páratlan
Gergely utca 2 30 páros
Halom utca 35 43 páratlan
Havas Ignác utca 1 végig minden
Ihász utca 1 29 minden
Ihász utca 31 végig minden
Kápolna köz 1 végig minden
Kápolna tér 1 végig minden
Kápolna utca 14 14 páros
Kápolna utca 25 31 páratlan
Kelemen utca 1 végig minden
Kirgiz utca 1 végig minden
Kőrösi Csoma Sándor út 1 23 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor út 2 6 páros
Kőrösi Csoma Sándor sétány 1 5 páratlan
Lámpagyár utca 1 végig minden
Liget tér 1 3 minden
Martinovics tér 1 8 minden
Mongol utca 1 végig minden
Óhegy utca 1 3 páratlan
Óhegy utca 2 4 páros
Petrőczy utca 1 9 páratlan
Petrőczy utca 2 12 páros
Román utca 2 22 páros
Salamon utca 1 végig minden
Ugor utca 1 végig minden
Vaspálya utca 1 22 minden
Veszprémi utca 1 végig minden

300096298-as házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

Albertirsai út 1 végig minden
Albertirsai köz 1 végig minden
Dömsödi utca 1 29 páratlan
Dömsödi utca 22 végig páros
Fehér út 1 végig minden
Gépmadár utca 3 15 páratlan
Gépmadár utca 10 20 páros
Gyakorló köz 3 7 páratlan
Gyakorló utca 1 végig minden
Halas utca 1 végig minden
Hatház utca 1 28 minden
Heves utca 18 végig páros
Juhász utca 1 végig minden
Kerepesi út 69 121 páratlan
Keresztúri út út 2 38 páros
Malomárok utca 1 végig minden
Méhes utca 2 végig páros
Pesti Gábor utca 1 végig minden
Pilisi utca 1 végig minden
Pogány utca 1 végig minden
Rákász utca 1 végig minden
Terebesi utca 1 végig minden
Tölcsér utca 12 végig minden
Vízimalom utca 4 végig minden

300096299-es házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

Alkér köz 1 végig minden
Alkér utca 1 75 páratlan
Alkér utca 2 68 páros
Bársonyvirág utca 1 végig minden
Bojtocska utca 1 végig minden
Borsika utca 1 végig minden
Dombhát utca 1 végig minden
Dorogi utca 1 végig minden
Dömsödi utca 31 végig páratlan
Felső Rákosi Rétek végig minden
Gergely utca 31 61 páratlan
Gergely utca 36 80 páros
Gutor tér 1 végig minden
Gutor utca 1 végig minden
Gyógyszergyári utca 1 végig minden
Gyömrői út 37 103 minden
Hárslevelű utca 1 végig minden
Heves utca 19 végig páratlan
Hollóháza utca 1 végig minden
Hortobágyi utca 1 végig minden
Jászberényi út 61 147 páratlan
Kabai utca 1 végig minden
Kemence utca 1 végig minden
Kerámia utca 1 végig minden
Kerecseny utca 1 végig minden
Keresztúri út út 1 végig páratlan
Keresztúri út út 74 végig páros
Kisgergely utca 1 végig minden
Kőér utca 1 végig minden
Köszméte utca 1 végig minden
Ladányi utca 1 végig minden
Lángvirág utca 1 végig minden
Legényrózsa utca 1 végig minden
Lovasvölgyi utca 1 végig minden
Magyarfalu utca 1 végig minden
Márga köz 1 végig minden
Márga utca 1 végig minden
Méhes utca 1 végig páratlan
Nagyicce utca 1 végig minden
Nemes utca 1 végig minden
Óhegy utca 5 végig minden
Óhegyi köz 42082 42082 minden
Örmény utca 1 végig minden
Paprika utca 1 végig minden
Petrőczy utca 11 végig páratlan
Petrőczy utca 14 62 páros
Pilisi utca 28 végig minden
Rákos MÁV motorüzem végig minden
Rákos MÁV telep végig minden
Rákosvölgyi utca 1 végig minden
Rákosvölgyi köz 1 végig minden
Rézvirág utca 1 végig minden
Sulyom utca 1 végig minden
Száraz utca 1 végig minden
Szellőrózsa utca 1 végig minden
Szlávy utca 2 60 páros
Szlávy utca 1 75 páratlan
Tarló utca 1 végig minden
Túzok köz 1 végig minden
Túzok utca 1 végig minden
Vadszőlő utca 2 végig minden
Váltó utca 3 végig minden
Várgede utca 1 végig minden
Verebély utca 1 végig minden
Vörösfenyő utca 5 végig minden
Zöldpálya utca 6 végig minden
Zsadány utca 1 végig minden

300096301-es házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

Akna utca 1 végig minden
Bodza utca 1 végig minden
Dóczy József utca 1 végig minden
Gitár utca 19 29 páratlan
Gitár utca 36 36 páros
Gránátos utca 1 végig minden
Harmat utca 92B 92B páros
Harmat utca 132 138 páros
Harmat utca 92C 92C páros
Harmat utca 105 105 páratlan
Harmat utca 129 129 páratlan
Kada köz 1 11 páratlan
Kada utca 133 149 páratlan
Kiskert utca 1 végig minden
Kocka utca 1 végig minden
Kozma utca 6 10 páros
Kozma utca 3 11 páratlan
Lavotta utca 17 39 páratlan
Lavotta utca 2 végig páros
Maglódi út 4 12 páros
Maglódi út 5 73 páratlan
Maglódi út 75 117 páratlan
Mádi utca 54 166 páros
Mádi utca 133 143 páratlan
Pántlika utca 1 végig minden
Sibrik Miklós út 30 30 páros
Sibrik Miklós út 66 92 páros
Sírkert út 1 végig minden
Sörgyár utca 16 84 páros
Sörgyár utca 19 101 páratlan
Sörös utca 1 végig minden
Szentimrey utca 1 végig minden
Tarkarét végig minden
Téglavető 24 34 páros
Újház utca 1 végig minden
Újhegyi út 4 8 páros
Venyige utca 1 3 páratlan

300096302-es házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

Bányató utca 2 14 páros
Gőzmozdony utca 1 végig minden
Lenfonó utca 1 végig minden
Oltó utca 2 16 páros
Tavas utca 1A 1A páratlan
Tóvirág utca 2 14 páros

300096303-as házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

Agyagfejtő utca 2 20 páros
Dombtető utca 2 16 páros
Harmat utca 158 188 páros
Szövőszék utca 2 20 páros
Tavas utca 1C 1C páratlan

300096304-es házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

Bányató utca 22 28 páros
Bögre utca 1 végig minden
Gergely utca 114 128 páros
Gumigyár utca 21 25 páratlan
Hang utca 6 16 páros
Harmat utca 196 198 páros
Mádi utca 211 211 páratlan
Mélytó utca 2 8 páros
Ökrös utca 1 végig minden
Pára utca 2 8 páros
Serpenyő utca 6 6 páros
Serpenyő utca 29 29 páratlan
Szőlővirág utca 2 14 páros
Tavas utca 2 6 páros
Tavas utca 3 3 páratlan
Újhegyi sétány 1 végig minden

300096306-os házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

Andezit utca 1 végig minden
Árkos utca 1 11 páratlan
Bazalt utca 1 végig minden
Dolomit utca 1 végig minden
Fagyal utca 1 végig minden
Grafit utca 1 végig minden
Gyalog utca 1 végig minden
Gyömrői út 105 117 páratlan
Gyömrői út 130 138 páros
Hang utca 2 4 páros
Harmat utca 150 156 páros
Juhar utca 1 végig minden
Korall utca 1 49 páratlan
Korall utca 2 38 páros
Korányi Frigyes erdősor végig minden
Kovakő utca 1 végig minden
Kozma utca 13 15 páratlan
Kővágó utca 2 20 páros
Maglódi út 32 38 páros
Maglódi út 119 143 páratlan
Mádi utca 168 226 páros
Mádi utca 165 171 páratlan
Pázsitfű utca 1 végig minden
Sellő utca 1 végig minden
Sibrik Miklós út 1 végig páratlan
Szegély utca 1 végig minden
Szőlőtelep utca 1 végig minden
Takarék utca 1 végig minden
Tavas utca 1B 1B páratlan
Újhegyi út 43 55 páratlan
Újhegyi út 28 46 páros
Zsombék utca 1 végig minden

300096307-es házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

Alkér utca 70 70 páros
Bebek út 1 végig minden
Dér utca 1 végig minden
Gitár utca 1 13 páratlan
Gitár utca 2 26 páros
Harmat utca 22 82 páros
Harmat utca 51 79 páratlan
Ihász köz 1 végig minden
Ihász utca 30 30 páros
Iringó köz 1 9 páratlan
Iringó köz 2 16 páros
Jászberényi út 86 86 páros
Kada utca 114 140 páros
Kéknyelű utca 1 4 minden
Kolozsvári utca 47 51 páratlan
Kőér köz 1 végig minden
Kőrösi Csoma Sándor út 40 40 páros
Mádi köz 1 végig minden
Mádi utca 51 109 páratlan
Olajliget köz 1 végig minden
Olajliget utca 1 végig minden
Őzláb utca 1 végig minden
Porcelán utca 1 végig minden
Szlávy utca 81 83 páratlan
Szőlőhegy utca 1 végig minden
Tárna utca 1 3 páratlan
Tárna utca 4 8 páros
Téglavető köz 1 végig minden
Téglavető utca 1 25 páratlan
Téglavető utca 4 18 páros
Vörösdinka utca 1 végig minden

300096308-as házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

Árpa utca 2 24 páros
Balkán utca 4 18 páros
Balkán utca 3 7 páratlan
Barabás utca 1 végig minden
Basa utca 1 végig minden
Belényes utca 1 végig minden
Bihari utca 3 5 minden
Bihari utca 8 8 páros
Bihari utca 7 29 páratlan
Ceglédi út 1 végig minden
Derecskei utca 1 végig minden
Érsemlyéni utca 1 végig minden
Fertő utca 1 9 páratlan
Fogadó utca 1 végig minden
Fokos utca 1 végig minden
Gém utca 1 végig minden
Hajlék utca 1 16 minden
Jegenye utca 2 4 páros
Kékvirág utca 2 16 minden
Kismartoni út 4 4 páros
Kőbányai út 41 65 páratlan
Könyves Kálmán körút 17 25 páratlan
Lencse utca 1 12 minden
Makk utca 1 14 minden
Mázsa utca 1 15 minden
Monori utca minden
Népliget végig minden Népliget
Repce utca 1 végig minden
Somfa köz 1 végig minden
Somfa utca 1 végig minden
Szállás utca 2 30 páros
Szállás utca 1 7 páratlan
Szárnyas utca 2 22 páros
Szárnyas utca 3 3 páratlan
Száva utca 1 végig minden
Teherkocsi utca 1 végig minden
Üllői út 106 138 minden
Üllői köz 1 végig minden
Vajda Péter utca végig minden
Zágrábi utca 1 19 Minden

300096392-es házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

Csákó köz 1 végig minden
Csilla utca 2 10 minden
Doba utca 1 végig minden
Gép utca 1 végig minden
Gyöngyike utca 1 végig minden
Hargita sétány 1 végig minden
Horog utca 1 5 páratlan
Horog utca 26 végig páros
Hős utca 1 végig minden
Hungária körút 1 3 páratlan
Hungária körút 5 7 páratlan
Kerepesi út 43 47 páratlan
Kisbacon utca 1 végig minden
Kistorony park 1 6 minden
Kőbányai út 30 végig páros
Luca köz 1 7 minden
MÁV telep végig minden
Nyerő utca 1 10 minden
Platán sor 1 végig minden
Pongrácz köz 1 11 páratlan
Pongrácz út 1 17 páratlan
Salgótarjáni utca 16 16 páros
Salgótarjáni utca 21 63 páratlan
Szalonka köz 1 38 minden
Vaskő utca 1 végig minden
Vasláb utca 1 végig minden
Vécs köz 1 végig minden
Vika köz 1 végig minden
Zách utca 1 10 minden

3. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Az egyes felnőtt fogorvosi körzetekhez tartozó közterületek

300096604-es felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Állomás utca 1 17 páratlan
Ászok utca 1 végig mindkettő
Bánya utca 23 33 Páratlan
Bánya utca 2 20 Páros
Bánya utca 3 21 Páratlan
Bánya utca 22 38 Páros
Bánya utca 35 37 páratlan
Előd utca 4 10 páros
Füzér utca 1 1 páratlan
Füzér utca 19 37 páratlan
Füzér utca 52 54 páros
Füzér utca 28 50 páros
Halom utca 4 24 páros
Halom utca 3 15 páratlan
Halom utca 31 43 páratlan
Halom utca 32 42 páros
Harmat utca 2 12 páros
Harmat utca 1 13 páratlan
Kápolna köz 1 végig mindkettő
Kolozsvári utca 1 23 mindkettő
Kolozsvári utca 25 végig páratlan
Kőbánya Felső pályaudvar - végig mindkettő
Kőrösi Csoma Sándor út 2 40 páros
Kőrösi Csoma Sándor út 1 9 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor sétány 5 19 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor sétány 2 24 páros
Liget utca 29 35 páratlan
Ónodi utca 1 13 páratlan
Ónodi utca 2 10 páros
Szent László tér 21 34 mindkettő
Veszprémi utca 1 végig páratlan
Veszprémi utca 2 végig páros

300096605-ös felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Alkér utca 27 45 páratlan
Alkér utca 38 70 páros
Alkér utca 47 75 páratlan
Bodza utca 2 50 páros
Bodza utca 29 61 páratlan
Bodza utca 1 27 páratlan
Dóczy József utca 1 végig páratlan
Dóczy József utca 2 végig páros
Gránátos utca 1 végig mindkettő
Harmat utca 80 92 páros
Harmat utca 124 140 páros
Harmat utca 68 78 páros
Kada utca 109 149 páratlan
Kada utca 116 126 páros
Kada köz 1 11 páratlan
Kada utca 128 140 páros
Kéknyelű utca 1 végig mindkettő
Kocka utca 1 végig mindkettő
Lavotta utca 2 végig páros
Lavotta utca 1 13 páratlan
Maglódi út 14 16 páros
Maglódi út 23 59 páratlan
Maglódi út 61 65 páratlan
Maglódi út 28 38 páros
Maglódi út 13 21 páratlan
Mádi utca 80 136 páros
Mádi utca 111 145 páratlan
Mádi utca 147 155 páratlan
Pántlika utca 1 végig mindkettő
Sörgyár utca 26 84 páros
Sörgyár utca 37 73 páratlan
Sörgyár utca 75 103 páratlan
Sörös utca 1 végig mindkettő
Száraz utca 1 21 páratlan
Száraz utca 2 34 páros
Száraz utca 23 35 páratlan
Száraz utca 36 38 páros
Szlávy utca 37 47 páratlan
Szlávy utca 49 83 páratlan
Szőlőhegy utca 1 végig páratlan
Szőlőhegy utca 2 végig páros
Tarló utca 1 33 páratlan
Tarló utca 2 34 páros
Tárna utca 1 végig mindkettő
Vörösdinka utca 1 végig páratlan
Vörösdinka utca 2 végig páros

300096606-os felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Bolgár utca 3 19 páratlan
Bolgár utca 2 22 páros
Cserkesz utca 1 41 páratlan
Cserkesz utca 2 40 páros
Csősztorony utca 1 végig mindkettő
Dér utca 40 44 páros
Gergely utca 14 28 páros
Gergely utca 1 27 páratlan
Gergely utca 2 12 páros
Harmat utca 33 71 páratlan
Havas Ignác utca 1 végig mindkettő
Ihász utca 15 29 páratlan
Ihász utca 1 13 páratlan
Ihász utca 2 26 páros
Ihász utca 31 31 páratlan
Ihász utca 28 30 páros
Ihász köz 1 végig mindkettő
Kápolna utca 1 végig mindkettő
Kápolna tér 1 végig mindkettő
Kelemen utca 21 39 páratlan
Kelemen utca 18 34 páros
Kelemen utca 1 13 páratlan
Kelemen utca 2 14 páros
Kirgiz utca 1 végig mindkettő
Kőér köz 1 végig mindkettő
Kőrösi Csoma Sándor sétány 1 3 páratlan
Liget tér 1 végig mindkettő
Martinovics tér 1 végig mindkettő
Márga utca 15 21 páratlan
Márga utca 22 30 páros
Márga köz 1 végig mindkettő
Márga utca 6 18 páros
Márga utca 9 13 páratlan
Mongol utca 1 végig mindkettő
Olajliget köz 1 végig mindkettő
Olajliget utca 1 végig mindkettő
Óhegy utca 4 30 páros
Óhegy utca 1 33 páratlan
Óhegy utca 42082 42082 mindkettő
Óhegy utca 35 57 páratlan
Óhegy utca 32 60 páros
Óhegy köz 1 végig mindkettő
Őzláb utca 1 végig mindkettő
Petrőczy utca 3 7 páratlan
Petrőczy utca 4 36 páros
Petrőczy utca 38 58 páros
Petrőczy utca 60 70 páros
Petrőczy utca 57 79 páratlan
Petrőczy utca 9 55 páratlan
Román utca 2 22 páros
Salamon utca 2 18 páros
Szlávy utca 50 60 páros
Szlávy utca 34 46 páros
Vaspálya utca 11 21 páratlan
Vaspálya utca 18 22 páros

300096607-es felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Alkér utca 1 25 páratlan
Alkér utca 2 24 páros
Alkér utca 26 36 páros
Cserkesz utca 43 83 páratlan
Cserkesz utca 42 90 páros
Csombor utca 1 19 páratlan
Csombor utca 2 14 páros
Diósgyőri utca 1 27 páratlan
Diósgyőri utca 2 28 páros
Farkasalma utca 1 11 páratlan
Farkasalma utca 2 10 páros
Gergely utca 29 81 páratlan
Gergely utca 30 80 páros
Gergely utca 114 132 páros
Gergely utca 82 112 mindkettő
Gutor tér 1 9 páratlan
Gutor tér 2 10 páros
Gutor utca 1 21 páratlan
Gutor utca 2 22 páros
Gyömrői út 1 117 páratlan
Gyömrői út 2 138 páros
Harmat utca 73 79 páratlan
Harmat utca 81 végig páratlan
Hollóháza utca 1 végig mindkettő
Kada utca 17 41 páratlan
Kada utca 18 42 páros
Kada utca 43 107 páratlan
Kada utca 44 66 páros
Kada utca 68 114 páros
Kemence utca 1 13 páratlan
Kemence utca 2 14 páros
Kerámia utca 1 15 páratlan
Kerámia utca 2 16 páros
Kerecseny utca 1 végig páratlan
Kerecseny utca 2 végig páros
Kisgergely utca 1 végig mindkettő
Kőér utca 2 36 páros
Kőér utca 40 60 páros
Kőér utca 1 33 páratlan
Kőér utca 35 37 páratlan
Lámpagyár utca 1 végig mindkettő
Medveszőlő utca 1 végig páratlan
Medveszőlő utca 2 végig páros
Noszlopy utca 2 40 páros
Noszlopy utca 1 15 páratlan
Noszlopy utca 17 végig páratlan
Noszlopy utca 42 68 páros
Örmény utca 4 28 páros
Salamon utca 3 15 páratlan
Sárosi utca 1 végig mindkettő
Sibrik Miklós út 82 90 páros
Sorház utca 1 végig páratlan
Szacsvay utca 1 41 páratlan
Szacsvay köz 1 végig mindkettő
Székfűvirág utca 1 7 páratlan
Székfűvirág utca 2 6 páros
Szlávy utca 1 31 páratlan
Szlávy utca 32 32 páros
Ugor utca 1 végig mindkettő
Vasgyár utca 2 16 páros
Vasgyár utca 1 végig páratlan
Vaspálya utca 32 58 páros
Vaspálya utca 55 57 páratlan
Várgede utca 1 végig mindkettő
Verebély utca 1 19 páratlan
Verebély utca 2 16 páros
Zsadány utca 1 végig mindkettő

300096608-as felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Agyagfejtő utca 2 20 páros
Bányató utca 2 28 páros
Diósgyőri utca 29 39 páratlan
Diósgyőri utca 30 40 páros
Gőzmozdony utca 1 végig mindkettő
Gumigyár utca 1 végig mindkettő
Harmat utca 178 196 páros
Harmat utca 42472 42472 páros
Mádi utca 138 172 páros
Oltó utca 2 16 páros
Ökrös utca 1 végig mindkettő
Serpenyő utca 1 végig mindkettő
Sibrik Miklós út 30 30 páros
Sibrik Miklós út 71 77 páratlan
Sibrik Miklós út 66 68 páros
Tavas utca 1 végig páratlan
Tavas utca 2 végig páros
Újhegyi sétány 1 végig mindkettő
Újhegyi út 14 végig páros
Újhegyi út 2 12 páros
Újhegyi út 1 végig páratlan

300096609-es felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Andezit utca 1 végig mindkettő
Árkos utca 1 végig mindkettő
Bazalt utca 1 végig mindkettő
Dolomit utca 1 végig mindkettő
Fagyal utca 1 végig mindkettő
Grafit utca 1 végig mindkettő
Gyalog utca 1 23 páratlan
Gyalog utca 2 16 páros
Juhar utca 1 végig mindkettő
Korall utca 1 végig mindkettő
Korányi Frigyes erdősor 1 végig mindkettő
Kovakő utca 1 végig mindkettő
Kozma utca 1 végig mindkettő
Lenfonó utca 2 16 páros
Mádi utca 186 232 páros
Mádi utca 174 184 páros
Mádi utca 173 végig páratlan
Mélytó utca 2 8 páros
Pára utca 2 8 Páros
Pázsitfű utca 1 végig mindkettő
Sellő utca 1 végig mindkettő
Sírkert út 1 végig mindkettő
Szegély utca 1 végig páratlan
Szegély utca 2 végig páros
Szövőszék utca 2 20 páros
Szőlőtelep utca 1 végig mindkettő
Szőlővirág utca 2 14 páros
Takarék utca 1 végig mindkettő
Tóvirág utca 2 14 páros
Venyige utca 1 végig mindkettő
Zsombék utca 1 végig mindkettő

300096610-es felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Árpa utca 2 24 páros
Balkán utca 2 18 mindkettő
Belényes utca 1 végig mindkettő
Bihari utca 1 17 páratlan
Bihari utca 12 16 páros
Ceglédi utca 1 végig mindkettő
Derecskei utca 1 végig mindkettő
Érsemlyéni utca 1 végig mindkettő
Fertő utca 1 végig mindkettő
Fogadó utca 1 végig mindkettő
Fokos utca 1 13 páratlan
Fokos utca 2 14 páros
Gém utca 1 végig mindkettő
Kékvirág utca 1 15 páratlan
Kékvirág utca 2 16 páros
Kismartoni út 4 4 páros
Könyves Kálmán körút 17 25 páratlan
Kőbányai út 39 51 páratlan
Kőbányai út 30 34 páros
Makk utca 1 végig mindkettő
Monori utca 1 végig mindkettő
Népliget 1 végig mindkettő
Oázis köz 1 végig mindkettő
Somfa köz 2 14 páros
Somfa köz 1 15 páratlan
Somfa utca 1 végig mindkettő
Szállás utca 3 35 páratlan
Szállás utca 2 36 páros
Szárnyas utca 1 végig páratlan
Szárnyas utca 2 12 páros
Szárnyas utca 14 22 páros
Száva utca 2 2 páros
Száva utca 10 26 páros
Száva utca 9 25 páratlan
Teherkocsi utca 10 12 mindkettő
Vajda Péter utca - végig mindkettő
Zágrábi utca 2 10 páros
Zágrábi utca 1 3 páratlan
Zágrábi köz 1 végig mindkettő
Zágrábi utca 5 19 páratlan
Üllői út 106 112 páros
Üllői út 126 126 páros
Üllői út 130 130 páros
Üllői út 114 124 páros
Üllői köz 1 végig mindkettő
Üllői út 132 138 páros

300096611-es felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Albertírsai köz - végig mindkettő
Albertírsai út - végig mindkettő
Fehér út 1 1 páratlan
Fehér út 3 végig mindkettő
Gépmadár utca 1 végig mindkettő
Gyakorló utca 6 14 páros
Gyakorló utca 2 4 páros
Gyöngyike utca 1 végig mindkettő
Gyógyszergyári utca 1 végig mindkettő
Hatház utca 7 11 páratlan
Hatház utca 2 28 páros
Hatház utca 1 5 páratlan
Hős utca 15B 15B páratlan
Hős utca 15A 15A páratlan
Hungária körút 5 7/1épület páratlan
Hungária körút 5 7/2épület páratlan
Hungária körút 5 7/3épület páratlan
Hungária körút 5 7/4épület páratlan
Hungária körút 5 7/5épület páratlan
Hungária körút 5 7/6épület páratlan
Hungária körút 5 7/7épület páratlan
Hungária körút 5 7/10épület páratlan
Hungária körút 5 7/11épület páratlan
Hungária körút 5 7/12épület páratlan
Hungária körút 5 7/13épület páratlan
Kerepesi út 69 121 páratlan
Kerepesi út 47 49 páratlan
Rákász utca 1 végig mindkettő
Salgótarjáni utca 16 16 páros
Tölcsér utca 1 12 mindkettő
Vízimalom utca 1 végig mindkettő

300096612-es felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Bársonyvirág utca 1 23 páratlan
Bársonyvirág utca 2 24 páros
Bojtocska utca 1 37 páratlan
Bojtocska utca 2 24 páros
Borsika utca 1 43 páratlan
Borsika utca 2 44 páros
Dombhát utca 1 11 páratlan
Dombhát utca 2 30 páros
Dorogi utca 1 35 páratlan
Dorogi utca 2 48 páros
Dömsödi utca 1 39 páratlan
Felső Rákosi rétek - végig mindkettő
Gyakorló utca 1 7 páratlan
Gyakorló utca 15 19 páratlan
Gyakorló utca 16 40 páros
Gyakorló utca 9 13 páratlan
Gyakorló köz 1 7 páratlan
Halas utca 1 végig mindkettő
Hárslevelű utca 1 45 páratlan
Hárslevelű utca 2 40 páros
Heves utca 1 végig mindkettő
Hortobágyi utca 1 végig mindkettő
Jászberényi út 82 88 páros
Jászberényi út 92 104 páros
Jászberényi út 27 végig páratlan
Jászberényi út 15 25 páratlan
Jászberényi út 7 13 páratlan
Jászberényi út 24 80 páros
Juhász utca 11 55 páratlan
Juhász utca 2 52 páros
Kabai utca 1 végig mindkettő
Keresztúri út 1 végig páratlan
Keresztúri út 2 82 páros
Keresztúri út 84 végig páros
Keresztúri úti 1-es őrház - végig mindkettő
Köszméte utca 2 44 páros
Köszméte utca 1 43 páratlan
Ladányi utca 1 végig mindkettő
Lángvirág utca 1 23 páratlan
Lángvirág utca 2 24 páros
Legényrózsa utca 1 15 páratlan
Legényrózsa utca 2 16 páros
Magyarfalu utca 1 végig mindkettő
Malomárok utca 1 végig mindkettő
Méhes utca 1 végig mindkettő
Nagyicce utca 1 39 páratlan
Nagyicce utca 2 38 páros
Nemes utca 13 37 páratlan
Nemes utca 10 48 páros
Paprika utca 1 végig mindkettő
Pesti Gábor utca 1 48 mindkettő
Pilisi utca 16 70 páros
Pilisi utca 53 75 páratlan
Pilisi utca 11 51 páratlan
Pilisi utca 2 14 páros
Pilisi utca 7 9 páratlan
Pogány utca 2 14 páros
Pogány utca 1 15 páratlan
Rákos MÁV telep - végig mindkettő
Rákos MÁV motorüzem - végig mindkettő
Rákosvölgyi utca 2 38 páros
Rákosvölgyi utca 1 39 páratlan
Rákosvölgyi köz 1 végig mindkettő
Rézvirág utca 3 17 páratlan
Rézvirág utca 2 36 páros
Sulyom utca 1 végig mindkettő
Szellőrózsa utca 1 21 páratlan
Szellőrózsa utca 2 22 páros
Tarkarét utca 1 végig mindkettő
Terebesi utca 1 végig páratlan
Terebesi utca 2 végig páros
Túzok köz 1 végig mindkettő
Vadszőlő utca 1 43 mindkettő
Váltó utca 3 79 páros
Váltó utca 2 46 páros
Vörösfenyő utca 2 12 páros
Vörösfenyő utca 3 3 páratlan
Zöldpálya utca 1 60 mindkettő

300096614-es felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Bebek út 1 végig mindkettő
Dér utca 2 38 páros
Előd utca 1 végig páratlan
Előd utca 12 20 páros
Gitár utca 2 48 páros
Gitár utca 1 29 páratlan
Halom köz 1 végig mindkettő
Harmat utca 18 18 páros
Harmat köz 1 végig mindkettő
Harmat utca 20 26 páros
Harmat utca 14 16 páros
Harmat utca 23 27 páratlan
Harmat utca 34 66 páros
Harmat utca 15 17 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor út 35 55 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor út 11 33 páratlan
Maglódi út 1 11 páratlan
Maglódi út 2 12 páros
Maláta köz 1 végig mindkettő
Maláta utca 1 29 páratlan
Maláta utca 2 16 páros
Maláta utca 18 végig páros
Mádi utca 1 19 páratlan
Mádi utca 2 16 páros
Mádi köz 1 9 páratlan
Mádi köz 2 12 páros
Mádi utca 18 78 páros
Mádi utca 21 109 páratlan
Nyitra utca 1 9 páratlan
Nyitra utca 11 19 páratlan
Nyitra utca 2 10 páros
Nyitra utca 12 24 páros
Ónodi köz 1 végig mindkettő
Sörgyár utca 1 35 páratlan
Sörgyár utca 2 24 páros
Szent László tér 2 6 páros
Szent László tér 16 16 páros
Téglavető köz 1 végig páratlan
Téglavető köz 2 végig páros
Téglavető utca 1 végig páratlan
Téglavető utca 2 végig páros

300096615-ös felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Állomás utca 19 27 páratlan
Állomás utca 2 18 páros
Állomás utca 20 végig páros
Barabás utca 22 36 páros
Barabás utca 21 37 páratlan
Bihari utca 19 végig páratlan
Bihari utca 2 10 páros
Csákó köz 1 végig mindkettő
Csilla utca 2 10 mindkettő
Doba utca 1 végig mindkettő
Endre utca 1 végig páratlan
Endre utca 2 végig páros
Gép utca 1 végig mindkettő
Hajlék utca 3 13 páratlan
Hajlék utca 4 14 páros
Hargita sétány 1 végig mindkettő
Horog utca 1 21 páratlan
Horog utca 2 22 páros
Hölgy utca 9 31 páratlan
Hölgy utca 12 50 páros
Hölgy utca 33 37 páratlan
Hungária körút 1 3 páratlan
Hungária körút 5 7/8épület páratlan
Hungária körút 5 7/9épület páratlan
Hungária körút 5 7/14épület páratlan
Jegenye utca 3 23 páratlan
Jegenye utca 2 22 páros
Kisbacon utca 1 végig mindkettő
Kistorony park 1 6 mindkettő
Korponai utca 1 végig mindkettő
Kőbánya Alsó pályaudvar - végig mindkettő
Kőbányai út 53 65 páratlan
Kőbányai út 36 54 páros
Lencse utca 1 11 mindkettő
Liget utca 1 7 páratlan
Liget utca 2 8 páros
Liget utca 30 44 páros
Liget utca 9 28 mindkettő
Luca köz 2 6 páros
Luca köz 1 7 páratlan
MÁV telep - végig mindkettő
Mázsa tér 1 9 mindkettő
Mázsa utca 1 17 páratlan
Mázsa utca 2 18 páros
Nyerő utca 1 végig mindkettő
Platán sor 1 végig mindkettő
Pongrácz köz - végig mindkettő
Pongrácz út 15 17 mindkettő
Pongrácz út 1 13 páratlan
Salgótarjáni utca 15 63 páratlan
Szalonka köz 1 végig mindkettő
Vaskő utca 1 végig mindkettő
Vasláb utca 1 végig mindkettő
Vaspálya utca 2 16 páros
Vécs köz 1 végig mindkettő
Vika köz 1 végig mindkettő
Zách utca 3 10 mindkettő

300096616-os felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Dombtető utca 2 16 páros
Hang utca 2 16 páros
Harmat utca 166 176 páros
Harmat utca 142 164 páros
Kiskert utca 1 végig mindkettő
Kővágó utca 2 20 páros
Kővágó utca 17 17 páratlan
Lavotta utca 15 végig páratlan
Maglódi út 67 101 páratlan
Maglódi út 103 131 páratlan
Maglódi út 133 143 páratlan
Mádi utca 165 171 páratlan
Mádi utca 157 163 páratlan
Sibrik Miklós út 79 85 páratlan
Sorház utca 2 8 páros
Szentimrey utca 1 végig mindkettő
Újház utca 1 végig mindkettő

4. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az egyes gyermekfogorvosi körzetekhez tartozó közterületek

300096503-as gyermekfogorvosi körzet ellátási területe

Akna utca 1 végig minden
Alkér utca 41 végig páratlan
Alkér utca 38 végig páros
Bársonyvirág utca 1 végig minden
Bodza utca 1 végig minden
Borsika utca 1 végig minden
Csombor utca 1 végig páratlan
Csombor utca 2 végig páros
Dér utca 1 végig minden
Diósgyőri utca 1 végig minden
Dombhát utca 1 végig minden
Dóczy József utca 1 végig minden
Fagyal utca 1 végig minden
Farkasalma utca 2 végig páros
Farkasalma utca 1 végig páratlan
Felső Rákosi Rétek végig minden
Gitár utca 1 végig páratlan
Gitár utca 2 végig páros
Gránátos utca 1 végig minden
Gyakorló köz 3 7 páratlan
Gyógyszergyári utca 1 végig minden
Gyömrői út 1 végig minden
Halas utca 1 végig minden
Harmat utca 48 144 páros
Harmat utca 31 105 páratlan
Hárslevelű utca 1 végig minden
Hős utca 1 végig minden
Kabai utca 1 végig minden
Kada utca 2 64 páros
Kada köz 1 végig minden
Kada utca 66 végig páros
Kada utca 57 végig páratlan
Kada utca 1 55 páratlan
Kerepesi út 1 végig minden
Keresztúri út 2 végig minden
Kéknyelű utca 1 végig minden
Kiskert utca 1 végig minden
Kocka utca 1 végig minden
Korányi Frigyes erdősor végig minden
Kozma utca 1 végig minden
Köszméte utca 1 végig minden
Kőér köz 1 végig minden
Ladányi utca 1 végig minden
Lavotta utca 1 végig páratlan
Lavotta utca 2 végig páros
Lángvirág utca 1 végig minden
Maglódi út 2 16 páros
Maglódi út 1 95 páratlan
Magyarfalu utca 1 végig minden
Malomárok utca 1 végig minden
Mádi köz 1 végig minden
Mádi utca 59 163 páratlan
Mádi utca 54 144 páros
Medveszőlő utca 1 végig páratlan
Medveszőlő utca 2 végig páros
Noszlopy utca 19 végig páratlan
Noszlopy utca 50 végig páros
Olajliget köz 1 végig minden
Olajliget utca 1 végig minden
Óhegy utca 1 végig páratlan
Óhegy utca 2 végig páros
Óhegy köz 1 végig minden
Őzláb utca 1 végig minden
Pántlika utca 1 végig minden
Pesti Gábor utca 1 végig minden
Petrőczy utca 1 végig páratlan
Petrőczy utca 2 végig páros
Pilisi utca 1 végig minden
Pogány utca 1 végig minden
Rákász utca 1 végig minden
Rákos MÁV Motorüzem végig minden
Rákos MÁV telep végig minden
Rézvirág utca 1 végig minden
Sorház utca 1 végig páratlan
Sorház utca 2 végig páros
Sörgyár utca 2 végig páros
Sörgyár utca 1 végig páratlan
Sörös utca 1 végig minden
Sulyom utca 1 végig minden
Száraz utca 1 végig minden
Szellőrózsa utca 1 végig minden
Szentimrey utca 1 végig minden
Székfűvirág utca 1 végig páratlan
Székfűvirág utca 2 végig páros
Szlávy utca 49 végig páratlan
Szlávy utca 48 végig páros
Szőlőhegy utca 1 végig minden
Tarkarét utca 1 végig minden
Tarló utca 1 végig minden
Tárna utca 1 végig minden
Terebesi utca 1 5 minden
Terebesi utca 60 végig minden
Téglavető utca 1 végig minden
Téglavető köz 1 végig minden
Tölcsér utca 1 12 minden
Újház utca 1 végig minden
Újhegyi sétány 1 végig minden
Vadszőlő utca 1 végig minden
Venyige utca 1 végig minden
Vízimalom utca 1 végig minden
Vörösdinka utca 1 végig minden
Vörösfenyő utca 1 végig minden
Zöldpálya utca 1 végig minden

300096504-es gyermekfogorvosi körzet ellátási területe

Árpa utca 2 24 páros
Balkán utca 2 18 páros
Balkán utca 1 7 páratlan
Barabás utca 1 végig minden
Basa utca 1 végig minden
Belényes utca 1 végig minden
Bihari utca 1 29 páratlan
Bihari utca 2 16 páros
Ceglédi út 1 végig minden
Csákó köz 1 végig minden
Csilla utca 1 10 minden
Derecskei utca 1 végig minden
Doba utca 1 végig minden
Dolomit utca 1 végig minden
Érsemlyéni utca 1 végig minden
Fertő utca 1 9 páratlan
Fogadó utca 1 végig minden
Fokos utca 1 végig minden
Gém utca 1 végig minden
Gép utca 1 végig minden
Gyakorló utca 12 40 páros
Hajlék utca 1 13 páratlan
Hajlék utca 2 16 páros
Hargita sétány 1 végig minden
Hidas köz 1 végig minden
Horog utca 1 végig páratlan
Horog utca 2 végig páros
Hungária körút 1 3 páratlan
Hungária körút 5 7 páratlan
Jegenye utca 1 végig minden
Kerámia utca 1 végig minden
Kékvirág utca 1 végig minden
Kisbacon utca 1 végig minden
Kismartoni út 4 4 páros
Kistorony park 1 6 minden
Könyves Kálmán körút 17 25 páratlan
Kőbánya-alsó pályaudvar végig minden
Kőbányai út 39 65 páratlan
Kőbányai út 30 54 páros
Lencse utca 1 12 minden
Lovasvölgyi utca 1 végig minden
Luca köz 2 6 páros
Luca köz 1 7 páratlan
Makk utca 2 14 páros
Makk utca 1 1 páratlan
MÁV telep végig minden
Mázsa utca 1 végig páratlan
Mázsa utca 2 végig páros
Mázsa tér 1 végig minden
Méhes utca 1 végig minden
Monori utca 1 végig minden
Népliget végig minden
Noszlopy utca 1 17 páratlan
Nyerő utca 1 végig minden
Ökrös utca 1 végig minden
Paprika utca 1 végig minden
Pára utca 2 8 páros
Pázsitfű utca 1 végig minden
Platán sor 1 végig minden
Pongrácz köz 1 végig minden
Pongrácz út 1 17 páratlan
Salgótarjáni utca 21 63 páratlan
Salgótarjáni utca 16 16 páros
Somfa köz 1 végig minden
Somfa utca 1 végig minden
Szalonka köz 1 38 minden
Szállás utca 2 46 páros
Szállás utca 1 végig páratlan
Szárnyas utca 2 22 páros
Szárnyas utca 1 3 páratlan
Száva utca 1 végig minden
Szőlőtelep utca 1 végig minden
Takarék utca 1 végig minden
Teherkocsi utca 10 12 páros
Túzok köz 1 végig minden
Újhegyi út 1 végig minden
Üllői út 114 138 páros
Üllői köz 1 végig minden
Üllői út 106 112 páros
Vajda Péter utca végig minden
Vasgyár utca 1 végig minden
Vaskő utca 1 végig minden
Vasláb utca 1 végig minden
Váltó utca 1 végig minden
Vécs köz 1 végig minden
Vika köz 1 végig minden
Zágrábi köz 1 végig minden
Zágrábi utca 1 19 páratlan
Zágrábi utca 2 10 páros
Zsombék utca 1 végig minden

300096507-es gyermekfogorvosi körzet ellátási területe

Agyagfejtő utca 1 végig minden
Andezit utca 1 végig minden
Albertirsai köz 1 végig minden
Albertirsai út 1 végig minden
Állomás utca 1 végig páratlan
Állomás utca 2 végig páros
Árkos utca 1 11 páratlan
Ászok utca 1 végig minden
Bazalt utca 1 végig minden
Bányató utca 1 végig minden
Bögre utca 1 végig minden
Dombtető utca 1 végig minden
Dorogi utca 1 végig minden
Dömsödi utca 1 végig minden
Endre utca 2 végig páros
Endre utca 1 végig páratlan
Fehér út 1 végig minden
Füzér utca 1 végig páratlan
Füzér utca 2 végig páros
Gergely utca 100 végig páros
Gergely utca 79 végig páratlan
Gépmadár utca 3 15 páratlan
Gépmadár utca 10 20 páros
Gőzmozdony utca 1 végig minden
Gyakorló utca 2 10 páros
Gyöngyike utca 1 végig minden
Halom utca 2 végig páros
Halom utca 1 végig páratlan
Halom köz 1 végig minden
Harmat utca 1 13 páratlan
Harmat utca 146 végig páros
Harmat utca 107 végig páratlan
Hatház utca 2 28 páros
Hatház utca 1 11 páratlan
Heves utca 1 végig minden
Hortobágyi utca 1 végig minden
Hölgy utca 1 végig minden
Jászberényi út 2 végig páros
Juhász utca 1 végig minden
Kisgergely utca 1 végig minden
Kolozsvári utca 1 végig páratlan
Kolozsvári utca 2 végig páros
Korponai utca 1 végig minden
Kőbánya-felső pályaudvar - végig minden
Kőrösi Csoma Sándor út 1 végig páratlan
Kőrösi Csoma Sándor út 2 végig páros
Kőrösi Csoma Sándor sétány 2 végig páros
Kőrösi Csoma Sándor sétány 1 végig páratlan
Lenfonó utca 1 végig minden
Liget utca 2 végig páros
Liget utca 1 végig páratlan
Maglódi út 18 végig páros
Maglódi út 97 végig páratlan
Mádi utca 165 végig páratlan
Mádi utca 146 végig páros
Mélytó utca 2 8 páros
Nemes utca 1 végig minden
Oltó utca 1 végig minden
Ónodi utca 1 végig minden
Rákosvölgyi utca 1 végig minden
Rákosvölgyi köz 1 végig minden
Sárosi utca 1 végig minden
Serpenyő utca 1 végig minden
Szacsvay köz 1 végig minden
Szacsvay utca 1 végig minden
Szegély utca 1 végig minden
Szent László tér 1 végig minden
Szövőszék utca 2 20 páros
Szőlővirág utca 1 végig minden
Tavas utca 1 végig minden
Tóvirág utca 1 végig minden
Zách utca 1 végig minden

300096508-as gyermekfogorvosi körzet ellátási területe

Alkér utca 1 39 páratlan
Alkér utca 2 36 páros
Bánya utca 1 végig páratlan
Bánya utca 2 végig páros
Bebek út 1 végig minden
Bojtocska utca 1 végig minden
Bolgár utca 1 végig minden
Cserkesz utca 1 végig páratlan
Cserkesz utca 2 végig páros
Előd köz 1 végig minden
Előd utca 1 végig minden
Gergely utca 1 77 páratlan
Gergely utca 2 98 páros
Grafit utca 1 végig minden
Gumigyár utca 1 végig minden
Gutor utca 1 végig minden
Gutor tér 1 végig minden
Gyakorló utca 1 41 páratlan
Gyalog utca 1 végig minden
Hang utca 1 végig minden
Harmat utca 15 29 páratlan
Harmat köz 1 végig minden
Harmat utca 14 46 páros
Harmat utca 2 12 páros
Havas Ignác utca 1 végig minden
Hollóháza utca 1 végig minden
Ihász utca 2 végig páros
Ihász utca 1 végig páratlan
Ihász köz 1 végig minden
Juhar utca 1 végig minden
Kápolna köz 1 végig minden
Kápolna tér 1 végig minden
Kápolna utca 2 végig páros
Kápolna utca 1 végig páratlan
Kelemen utca 1 végig minden
Kemence utca 1 végig minden
Kerecseny utca 1 végig minden
Kirgiz utca 1 végig minden
Korall utca 1 49 páratlan
Kovakő utca 1 végig páratlan
Kovakő utca 2 végig páros
Kőér utca 1 végig páratlan
Kőér utca 2 végig páros
Kővágó utca 1 végig minden
Lámpagyár utca 1 végig minden
Legényrózsa utca 1 végig minden
Liget tér 1 végig minden
Maláta utca 1 végig minden
Maláta köz 1 végig minden
Martinovics tér 1 8 minden
Mádi utca 2 52 páros
Mádi utca 1 57 páratlan
Márga utca 1 végig minden
Márga köz 1 végig minden
Nagyicce utca 1 végig minden
Mongol utca 1 végig minden
Nyitra utca 1 végig minden
Örmény utca 1 végig minden
Ónodi köz 1 végig minden
Román utca 2 22 páros
Salamon utca 1 végig minden
Sellő utca 1 végig minden
Sibrik Miklós út 1 végig minden
Sírkert utca 1 végig minden
Szlávy utca 2 46 páros
Szlávy utca 1 47 páratlan
Ugor utca 1 végig minden
Vaspálya utca 1 végig páratlan
Vaspálya utca 2 végig páros
Várgede utca 1 végig minden
Verebély utca 1 végig minden
Veszprémi utca 1 végig minden
Zsadány utca 1 végig minden

5. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az egyes védőnői körzetekhez tartozó közterületek

300097911-es területi védőnői praxis ellátási területe

Basa utca 6 22 páros
Bihari utca 3 5 páratlan
Bihari utca 2 6 páros
Ceglédi út 1 3 páratlan
Ceglédi út 4 4 páros
Fogadó utca 1 végig minden
Gém utca 1 végig minden
Kékvirág utca 1 végig minden
Kőér utca 1 3 páratlan
Kőér utca 2 2 páros
Könyves Kálmán körút 17 25 pártalan
Repce utca 1 végig minden
Szárnyas utca 1 végig minden
Száva utca 1 5 páratlan
Száva utca 2 10 páros
Üllői út 106 138 páros
Vajda Péter utca 1 végig minden
Zágrábi utca 1 végig minden

300097893-as területi védőnői praxis ellátási területe

Bársonyvirág utca 1 végig minden
Bojtocska utca 1 végig minden
Borsika utca 1 végig minden
Dombhát utca 1 végig minden
Felsőrákosi rétek végig minden
Gépmadár utca 10 20 páros
Halas utca 1 végig minden
Hárslevelű utca 1 végig minden
Hortobágyi utca 1 végig minden
Jászberényi utca 61 147 páratlan
Kabai utca 1 végig minden
Keresztúri út 1 végig minden
Köszméte utca 1 végig minden
Ladányi utca 1 végig minden
Lángvirág utca 1 végig minden
Legényrózsa utca 1 végig minden
Lovasvölgyi utca 1 végig minden
Magyarfalu utca 1 végig minden
Malomárok utca 1 végig minden
Méhes utca 1 végig minden
Nemes utca 1 végig minden
Paprika utca 1 végig minden
Rákász utca 1 végig minden
Rákos MÁV motorüzem végig minden
Rákosvölgyi utca 1 végig minden
Rákosvölgyi köz 1 végig minden
Rézvirág utca 1 végig minden
Sulyom utca 1 végig minden
Szellőrózsa utca 1 végig minden
Terebesi utca 60 70 páros
Túzok utca 1 végig minden
Túzok köz 1 végig minden
Vadszőlő utca 1 végig minden
Váltó utca 1 35 páratlan
Váltó utca 2 10 páros
Vízimalom utca 1 végig minden
Vörösfenyő utca 1 végig minden
Zöldpálya utca 1 végig minden

300097907-es területi védőnői praxis ellátási területe

Albertirsai út 2 6 páros
Csilla utca 1 végig minden
Endre utca 4 18 páros
Endre utca 7 7 páratlan
Füzér utca 19 33 páratlan
Füzér utca 28 54 páros
Halom utca 1 15 páratlan
Halom utca 2 24 páros
Hölgy utca 1 végig minden
Kolozsvári utca 1 25 páratlan
Korponai utca 2 végig páros
Korponai utca 1 1 páratlan
Liget utca 1 25 páratlan
Liget utca 2 28 páros
Liget tér 2 végig páros
MÁV Kertészet végig minden

300097890-es területi védőnői praxis ellátási területe

Alkér utca 70 70 páros
Csősz utca 1 végig minden
Csősztorony utca 1 végig minden
Dér utca 2 44 páros
Gitár utca 1 19 páratlan
Gitár utca 2 20 páros
Harmat utca 27 79 páratlan
Harmat utca 56 82 páros
Iringó köz 1 végig minden
Jászberényi utca 84 92 páros
Kada utca 114 126 páros
Kőér köz 1 végig minden
Mádi köz 1 végig minden
Mádi utca 51 101 páratlan
Maláta köz 4 6 páros
Olajliget utca 1 végig minden
Olajliget köz 1 végig minden
Őzláb utca 1 végig minden
Porcelán utca 47 47 páratlan
Porcelán utca 87 89 páratlan
Szlávy utca 81 83 páratlan
Szőlőhegy utca 2 14 páros
Szőlőhegy utca 3 9 páratlan
Tárna utca 1 3 páratlan
Tárna utca 4 10 páros
Téglavető köz 2 14 páros
Téglavető köz 1 5 páratlan
Téglavető utca 1 25 páratlan
Téglavető utca 2 18 páros
Vörösdinka utca 1 végig minden

00097884-es területi védőnői praxis ellátási terület

Alkér utca 27 69 páratlan
Alkér utca 28 68 páros
Cserkesz utca 27 43 páratlan
Cserkesz utca 32 40 páros
Diósgyőri utca 29 39 páratlan
Diósgyőri utca 28 végig páros
Gergely utca 36 112 páros
Kada utca 43 107 páratlan
Kada utca 48 112 páros
Kelemen utca 1 21 páratlan
Kelemen utca 2 22 páros
Kemence utca 1 végig minden
Kerámia utca 1 végig minden
Kirgiz utca 1 végig minden
Kőér utca 40 62 páros
Kőér utca 7 15/a páratlan
Márga köz 1 végig minden
Márga utca 1 végig minden
Noszlopy utca 36 44 páros
Noszlopy utca 15 17 páratlan
Óhegy utca 11 végig páratlan
Óhegy utca 16/b végig páros
Petrőczy utca 13/a végig páratlan
Petrőczy utca 12 62 páros
Száraz utca 1 végig minden
Szlávy utca 34 végig minden
Szlávy utca 35 69 minden
Tarló utca 1 végig minden

300097897-es területi védőnői praxis ellátási területe

Algyógyi utca 1 végig minden
Gitár utca 22 34 páros
Gitár utca 29 29 páratlan
Kada utca 109 117 páratlan
Kada utca 128 144 páros
Kada utca 133 149 páratlan
Kissörgyár utca 1 végig minden
Kocka utca 1 végig minden
Mádi utca 54 140 páros
Maglódi út 2 12 páros
Maglódi út 79 101 páratlan
Olaj utca 1 végig minden
Sörgyár utca 16 58 páros
Sörgyár utca 19 73 páratlan
Sörös utca 1 végig minden
Téglavető utca 24 32 páros
Téglavető utca 36 végig páros
Téglavető utca 27 35 páratlan
Tóvirág utca 6 14 páros
Újhegyi út 2 4/a páros
Újhegyi út 6 8 páros

300097896-os területi védőnői praxis ellátási területe

Bodza utca 1 végig minden
Dóczy utca 1 végig minden
Gergely utca 114 118 páros
Gőzmozdony utca 10 20 páros
Gőzmozdony utca 1 3 páratlan
Gránátos utca 1 végig minden
Gyömrői út 105 117 páratlan
Gyömrői út 136 138 páros
Gyömrői út 130 130 páros
Harmat utca 92/a 92/c páros
Harmat utca 132 132 páros
Harmat utca 138 138 páros
Harmat utca 105 105 páratlan
Harmat utca 4111hsz 4111hsz páratlan
Harmat utca 129 129 páratlan
Kada köz 1 11 páratlan
Kiskert utca 1 végig minden
Kozma utca 6 10 páros
Kozma utca 7 11 páratlan
Lavotta utca 17 35 páratlan
Lavotta utca 2 végig páros
Mádi utca 133 141 páratlan
Mádi utca 142 142 páros
Mádi utca 150 164 páros
Maglódi út 3 77 páratlan
Pántlika utca 1 végig minden
Sibrik Miklós út 66 92 páros
Sírkert utca 1 végig minden
Sörgyár utca 60 84 páros
Sörgyár utca 75 103 páratlan
Szentimrey utca 1 végig minden
Újház utca 1 végig minden
Újhegyi út 4/b 4/b páros
Venyige utca 1 végig minden

300097908-as területi védőnői praxis ellátási területe

Gyöngyike utca 1 végig minden
Hős utca 15/a 15/c páratlan
Hungária körút 1 13 páratlan
Kerepesi út 47 47 páratlan
Pongrácz út 1 9 páratlan
Salgótarjáni út 21 37 páratlan
Salgótarjáni út 16/c 16/c páros
Salgótarjáni út 47 63 páratlan
Zách utca utca 1 végig minden

300097898-as területi védőnői praxis ellátási területe

Bányató utca 2 14 páros
Bányató utca 1 7 páratlan
Lenfonó utca 2 16 páros
Oltó utca 2 16 páros
Tavas utca 1/a 1/a páratlan
Tóvirág utca 2 4 páros
Újhegyi sétány 1 15 páratlan
Újhegyi sétány 2 18 páros

300097894-es területi védőnői praxis ellátási területe

Dorogi utca 1 végig minden
Dömsödi utca 1 végig minden
Erdősi utca 1 végig minden
Gyakorló út 6 40 páros
Gyógyszergyári út 1 végig minden
Hatház utca 1 11 páratlan
Hatház utca 2 28 páros
Heves utca 1 végig minden
Juhász utca 1 végig minden
Kerepesi út 69 121 páratlan
Nagyicce utca 1 végig minden
Pesti Gábor utca 1 végig minden
Pilisi utca 1 végig minden
Pogány utca 1 végig minden
Tölcsér utca 1 végig minden
Sárgarózsa utca 1 végig minden
Váltó utca 12 végig páros
Váltó utca 37 végig páratlan

300097879-es területi védőnői praxis ellátási területe

Állomás utca 1 27 páratlan
Állomás utca 2 26 páros
Bihari utca 12 16 páros
Fokos utca 1 végig minden
Horog utca 3 3 páratlan
Horog utca 2 8 páros
Jegenye utca 19 végig páratlan
Jegenye utca 26 végig páros
Kápolna utca 1 23 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor. sétány 7 11 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor sétány 4 20 páros
Mázsa tér 1 5 páratlan
Mázsa utca 17 21 páratlan
Mázsa utca 14 18 páros
Monori út 2 8 páros
Monori út 1 9 páratlan
Szállás út 11 15 páratlan
Szállás utca 32 44 páros
Szent László tér 6 6 páros
Szent László tér 34 34 páros
Szent László tér 21 29 páratlan

300097901-es területi védőnői praxis ellátási területe

Agyagfejtő utca 2 20 páros
Gergely utca 128 128 páros
Gőzmozdony utca 2 8 páros
Harmat utca 162 188 páros
Mélytó utca 2 8 páros
Pára utca 2 8 páros

300097900-as területi védőnői praxis ellátási terület

Bögre utca 1 végig minden
Hang utca 6 16 páros
Harmat utca 196 202 páros
Mádi utca 211 213 páratlan
Sütöde utca 1 végig minden
Szőlővirág utca 2 14 páros
Szövőszék utca 2 20 páros
Tavas utca 3 3 páratlan
Tavas utca 2 4 páros
Vizsla köz 1 végig minden

300097882-es területi védőnői praxis ellátási területe

Bánya utca 35 37 páratlan
Bánya utca 34 42 páros
Bebek utca 1 3 páratlan
Bebek utca 2 végig páros
Előd köz 1 végig minden
Előd utca 1 1 páratlan
Előd utca 2 végig páros
Harmat köz 1 9 páratlan
Harmat köz 4 8 páros
Harmat utca 14 54 páros
Harmat utca 15 25 páratlan
Ihász köz 2 8 páros
Ihász utca 30 30 páros
Jászberényi utca 1 13/c páratlan
Kőrös Csoma Sándor utca 40 40 páros
Kőrösi Csoma Sándor utca 35 57 páratlan
Mádi utca 2 52 páros
Mádi utca 3 49 páratlan
Maláta utca 1 21 páratlan
Maláta utca 2 14 páros
Nyitra utca 1 végig minden
Ónodi köz 1 végig páratlan

300097906-os területi védőnői praxis ellátási területe

Csákó köz 1 végig minden
Doba utca 1 végig minden
Gép utca 1 végig minden
Hargita sétány 1 végig minden
Kisbacon utca 1 végig minden
Kismartoni utca 4 4 páros
Kistorony park 1 végig minden
Kőbányai út 30 54 páros
Kőbányai út 41 65 páratlan
Luca köz 1 végig minden
Monori út 9 19 páratlan
Monori út 12 12 páros
Nyerő utca 1 végig minden
Platán sor 1 végig minden
Pongrácz köz 1 végig minden
Pongrácz út 17 17 páratlan
Szalonka köz 1 végig minden
Szita köz 1 végig minden
Vaskő utca 1 végig minden
Vasláb utca 1 végig minden
Vécs köz 1 végig minden
Vika köz 1 végig minden

300097883-as területi védőnői praxis ellátási területe

Alkér utca 1 19 páratlan
Alkér utca 2 28 páros
Cserkesz utca 45 végig páratlan
Cserkesz utca 48 végig páros
Diósgyőri utca 1 27 páratlan
Diósgyőri utca 2 28 páros
Gergely utca 31 81 páratlan
Gutor utca 1 végig minden
Gutor tér 1 végig minden
Gyömrői út 1 81 páratlan
Gyömrői út 2 90 páros
Harmat utca 1 7 páratlan
Harmat utca 2 12 páros
Hollóházi utca 1 végig minden
Kada utca 17 29 páratlan
Kada utca 18 42 páros
Kerecseny utca 1 végig minden
Kisgergely utca 1 végig minden
Kolozsvári utca 27 49 páratlan
Kőbánya Felső pályaudvar végig minden
Kőér utca 4 38 páros
Kőér utca 3 5 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor utca 22 38 páros
Liget utca 30 44 páros
Liget utca 29 33 páratlan
Noszlopy utca 20 34 páros
Ónodi utca 1 9 páratlan
Ónodi utca 2 10 páros
Örmény utca 1 végig minden
Sárosi utca 1 végig minden
Szacsvay utca 1 végig minden
Szlávy utca 1 25 páratlan
Szlávy utca 2 32/b páros
Várgede utca 1 végig minden
Vasgyár utca 1 végig minden
Vaspálya utca 32 58 páros
Vaspálya utca 27 végig páratlan
Vaspálya utca 35 58 páros
Verebély utca 1 végig minden
Zsadány utca 1 végig minden

300097887-es területi védőnői praxis ellátási területe

Csombor utca 1 19 páratlan
Csombor utca 2 10 páros
Farkasalma utca 1 végig minden
Harmat utca 92/a 92/a páros
Harmat utca 142 148 páros
Kada utca 123 131 páratlan
Kéknyelű utca 4 14 páros
Kéknyelű utca 3 9 páratlan
Lavotta utca 1 15 páratlan
Mádi utca 103 113 páratlan
Mádi utca 119 125 páratlan
Mádi utca 157 163 páratlan
Medveszőlő utca 1 végig minden
Noszlopy utca 41 59 páratlan
Noszlopy utca 27 27 páratlan
Noszlopy utca 50 68 páros
Petrőczy utca 64 70 páros
Sorház utca 1 végig minden
Székfűvirág utca 1 végig minden

300097910-es területi védőnői praxis ellátási területe

Árpa utca 1 végig minden
Balkán utca 4 18 páros
Balkán utca 1 7 páratlan
Barabás utca 1 39 páratlan
Basa utca 2 4 páros
Belényesi út 1 végig minden
Bihari út 6 10 páros
Bihari út 7 végig páratlan
Ceglédi út 28 32 páros
Ceglédi út 9 19 páratlan
Derecskei utca 1 végig minden
Érsemjéni utca 1 végig minden
Fertő utca 1 végig minden
Hajlék utca 2 16 páros
Hajlék utca 1 13 páratlan
Hidas köz 1 végig minden
Hízlaló tér 1 végig minden
Horog utca 10 34 páratlan
Horog utca 1 1 páratlan
Jegenye utca 1 19 páratlan
Jegenye utca 2 24 páros
Lencse utca 1 végig minden
Makk utca 1 végig minden
Mázsa tér 2 6 páros
Mázsa tér 7 7 páratlan
Mázsa utca 1 15 páratlan
Mázsa utca 4 12 páros
Somfa utca 1 végig minden
Somfa köz 2 12 páros
Somfa köz 11 15 páratlan
Szállás utca 2 30 páros
Szállás utca 1 7 páratlan
Száva utca 7 23 páratlan
Száva utca 12 28 páros
Teherkocsi utca 1 végig minden

300097892-es területi védőnői praxis ellátási területe

Fehér utca 20 20 páros
Fehér köz 1 végig minden
Gépmadár utca 3 15 páratlan
Gyakorló köz 3 7 páratlan
Gyakorló utca 1 végig páratlan
Gyakorló utca 2 4 páros
Terebesi utca 1 5 páratlan

300097889-es területi védőnői praxis ellátási területe

Bánya utca 1 21 páratlan
Bánya utca 2 20 páros
Bolgár utca 1 végig minden
Gergely utca 1 17 páratlan
Gergely utca 29 29 páratlan
Gergely utca 2 30 páros
Ihász utca 5 17 páratlan
Ihász utca 2 24 páros
Ihász utca 29 29 páratlan
Kápolna tér 3 5 páratlan
Kápolna utca 14 14 páros
Kápolna utca 25 31 páratlan
Kelemen utca 22 34 páros
Kelemen utca 21 39 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor sétány 1 3 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor utca 2 6 páros
Lámpagyár utca 1 végig minden
Liget tér 1 3 páratlan
Martinovics tér 1 végig minden
Óhegy utca 1 7 páratlan
Óhegy utca 4 6 páros
Petrőczy utca 1 9 páratlan
Román utca utca 1 végig minden
Salamon utca 2 6 páros
Salamon utca 3 17 páratlan
Ugor utca utca 1 végig minden
Vaspálya utca 1 22 páros

300097904-es területi védőnői praxis ellátási területe

Andezit utca 1 végig minden
Árkos utca 1 végig minden
Bazalt utca 1 végig minden
Dolomit utca 1 végig minden
Fagyal utca 1 végig minden
Grafit utca 1 végig minden
Gyalog utca 1 végig minden
Hang utca 2 4 páros
Juhar utca 1 végig minden
Korall utca 1 végig minden
Kovakő utca 1 végig minden
Kővágó utca 2 20 páros
Mádi utca 166 226 páros
Maglódi út 103 végig páratlan
Pázsitfű utca 1 végig minden
Sellő utca 1 végig minden
Sibrik Miklós út 75 végig páratlan
Szegély utca 1 végig minden
Szőlőtelep utca 1 végig minden
Takarék utca 1 végig minden
Tavas utca 1/b 1/b páratlan
Újhegyi út 28 40 minden
Zsombék utca 1 végig minden

300097439-es területi védőnői praxis ellátási terület

Ászok utca 1 végig minden
Bánya utca 27 33 páratlan
Csajkovszkij park 1 végig minden
Cserkesz utca 1 3 minden
Cserkesz utca 25 27 páratlan
Cserkesz utca 2 36 páros
Halom köz 3 5 páratlan
Halom utca 35 43 páratlan
Halom utca 32 44 páros
Havas Ignác utca 1 végig minden
Ihász utca 1 3 páratlan
Kápolna köz 1/b 1/c páratlan
Kirgiz utca 1 végig minden
Kőrösi Csoma Sándor út 1 27 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor út 18 20 páros
Liget utca 35/a 35/b minden
Mongol utca 1 végig minden
Ónodi utca 11 13 minden
Veszprémi utca 1 végig minden

300097445-ös területi védőnői praxis ellátási területe

Bányató utca 13 13 páratlan
Bányató utca 22 végig minden
Dombtető utca 2 16 minden
Fátyolka utca 1 végig minden
Gumigyár utca 1 végig minden
Hangár utca 1 végig minden
Harmat utca 150 160 páros
Korányi Frigyes erdősor 1 végig minden
Kozma utca 15 15 páratlan
Mádi utca 165 171 páratlan
Maglódi út 32 38 páros
Meténg utca 1 végig minden
Ökrös utca 1 végig minden
Serpenyő utca 1 végig minden
Tarkarét utca 1 végig minden
Tavas utca 1/c 1/c páratlan
Tavas utca 6 6 páratlan
Újhegyi út 55 55 páratlan

6. melléklet az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez * 

Az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás védőnői körzeteihez tartozó iskolák és óvodák

1. Iskolák

A B
1. Körzethez tartozó iskola Védőnő kódja
2. Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola
1101 Budapest, Kőbányai út 38.
300097912
3. Kőbányai Bem József Általános Iskola
1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.
300097912
4. Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola
1106 Budapest, Jászberényi út 89.
300097912
5. Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1101 Budapest, Üllői út 118.
300097880
6. Kőbányai Szent László Általános Iskola
1102 Budapest, Szent László tér 1.
300097886
7. Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola
1103 Budapest, Kada u. 27-29.
300097880
8. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1104 Budapest, Kápolna tér 1-3.
300097888
9. Kőbányai Harmat Általános Iskola
1104 Budapest, Harmat u. 88.
300097891
10. Kőbányai Fekete István Általános Iskola
1108 Budapest, Harmat u. 196.
300097899
11. Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (alsó tagozat)
1108 Budapest, Újhegyi stny. 1- 3.
300097899
12. Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (felső tagozat)
1108 Budapest, Újhegyi stny. 1- 3.
300097880
13. Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola
1106 Budapest, Keresztúri út 5-7.
300097918
14. Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium
1108 Budapest, Újhegyi stny. 9-11.
300097899
15. AM Közép-Magyarországi Agrárszakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
1106 Budapest, Maglódi út 4/b
300097886
16. Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
1107 Budapest, Gém utca 5-7.
300097477
17. Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium és Gimnázium
1101 Budapest, Máv-telep 38.
300097917
18. Christophorus Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
1108 Budapest, Sibrik Miklós u. 66-68.
300097918
19. Kőbányai Szent László Gimnázium
1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28.
300097891
300097888
20. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma
1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.
300097477
21. Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium
1104 Budapest, Mádi utca 173.
300097918
22. Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Giorgio Perlasca Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
1106 Budapest, Maglódi út 8.
300097916
300097917
23. Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola
1104 Budapest, Maglódi út 8.
300097916
24. Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakgimnáziuma
1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/b
300097917

2. Óvodák

A B
1. Körzethez tartozó óvoda Védőnő kódja
2. Kőbányai Gesztenye Óvoda
1106 Budapest, Maglódi út 8.
300097900
3. Kőbányai Mocorgó Óvoda
1101 Budapest, Kőbányai út 38.
300097906
300097907
4. Kőbányai Kiskakas Óvoda
1104 Budapest, Mádi u. 86-94.
300097890
5. Kőbányai Bóbita Óvoda
1102 Budapest, Halom u. 7/b
300097879
6. Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
1107 Budapest, Gém u. 5-7.
300097891
7. Kőbányai Kincskeresők Óvoda
1105 Budapest, Mádi u. 4-6.
300097883
8. Kőbányai Gépmadár Óvoda
1106 Budapest, Gépmadár u. 15.
300097892
300097894
9. Kőbányai Hárslevelű Óvoda
1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.
300097893
10. Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda
1103 Budapest, Kada u. 27-29.
300097884
11. Kőbányai Aprók Háza Óvoda
1108 Budapest, Újhegyi stny. 5-7.
300097897
300097898
12. Kőbányai Rece-Fice Óvoda
1103 Budapest, Vaspálya u. 8-10.
300097887
13. Kőbányai Gyöngyike Óvoda
1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.
300097908
14. Kőbányai Zsivaj Óvoda
1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.
300097882
15. Kőbányai Mászóka Óvoda
1105 Budapest, Ászok u. 1-3.
300097889
300097439
16. Kőbányai Csodafa Óvoda
1108 Budapest, Újhegy stny. 15-17.
300097901
300097904
17. Kőbányai Csodapók Óvoda
1104 Budapest, Mádi u. 127.
300097896
18. Kőbányai Kékvirág Óvoda
1107 Budapest, Kékvirág u. 5.
300097910
19. Kőbányai Gézengúz Óvoda
1107 Budapest, Zágrábi u. 13.
300097911

7. melléklet az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez * 

Az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban részt vevő orvosok és fogorvosok által ellátott intézmények

1. Iskolák orvosi ellátása

A B
1. Körzethez tartozó iskola Körzet kódja
2. Kőbányai Fekete István Általános Iskola
1108 Budapest, Harmat u. 196-198.
300097206
3. Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola
1101 Budapest, Kőbányai út 38.
300097213
4. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma
1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.
300097303
5. Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium
1108 Budapest, Mádi u. 173.
300097303
6. Kőbányai Szent László Általános Iskola
1102 Budapest, Szent László tér 1.
300097221
7. Kőbányai Harmat Általános Iskola
1104 Budapest, Harmat u. 88.
300097209
8. Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
1107 Budapest, Gém u. 5-7.
300097208
9. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1104 Budapest, Kápolna tér 1-3.
300097207
300097211
10. Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola
1106 Budapest, Jászberényi út 89.
300097210
11. Kőbányai Szent László Gimnázium
1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28.
300097303
12. Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola
1103 Budapest, Kada u. 27-29.
300097216
13. Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
300097205
300097218
14. Kőbányai Bem József Általános Iskola
1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.
300097201
15. Christophorus Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
1108 Budapest, Sibrik Miklós u. 66-68.
300097303
16. Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola
1108 Budapest, Maglódi út 8.
300097301
17. Budapesti Műszaki Szakképző Centrum Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakgimnáziuma
1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/b
300097301
18. Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1101 Budapest, Üllői út 118.
300097213
19. Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola
1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.
300097304
20. AM Közép-Magyarországi Agrárszakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
1106 Budapest, Maglódi út 4/b
300097304
21. Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Giorgio Perlasca Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
1106 Budapest, Maglódi út 8.
300097304

2. Óvodák orvosi ellátása

A B
1. Körzethez tartozó óvoda Körzet kódja
2. Kőbányai Gesztenye Óvoda
1106 Budapest, Maglódi út 8.
300097206
3. Kőbányai Mocorgó Óvoda
1101 Budapest, Kőbányai út 38.
300097218
4. Kőbányai Kiskakas Óvoda
1104 Budapest, Mádi u. 86-94.
300097209
5. Kőbányai Bóbita Óvoda
1102 Budapest, Halom u. 7/b
300097208
6. Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
1107 Budapest, Gém u. 5-7.
300097208
7. Kőbányai Kincskeresők Óvoda
1105 Budapest, Mádi u. 4-6.
300097207
8. Kőbányai Gépmadár Óvoda
1106 Budapest, Gépmadár u. 15.
300097210
9. Kőbányai Hárslevelű Óvoda
1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.
300097210
10. Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda
1103 Budapest, Kada u. 27-29.
300097216
11. Kőbányai Aprók Háza Óvoda
1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.
300097205
12. Kőbányai Rece-Fice Óvoda
1103 Budapest, Vaspálya u. 8-10.
300097216
13. Kőbányai Gyöngyike Óvoda
1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.
300097201
14. Kőbányai Zsivaj Óvoda
1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.
300097211
15. Kőbányai Mászóka Óvoda
1105 Budapest, Ászok u. 1-3.
300097211
16. Kőbányai Csodafa Óvoda
1105 Budapest, Újhegy sétány 15-17.
300097212
17. Kőbányai Csodapók Óvoda
1104 Budapest, Mádi u. 127.
300097110
18. Kőbányai Kékvirág Óvoda
1107 Budapest, Kékvirág u. 5.
300097207
19. Kőbányai Gézengúz Óvoda
1107 Budapest, Zágrábi u. 13.
300097213

3. Óvodák fogászati ellátása

A B
1. Körzethez tartozó óvoda Körzet kódja
2. Kőbányai Mocorgó Óvoda
1101 Budapest, Kőbányai út 38.
300096507
3. Kőbányai Rece-Fice Óvoda
1103 Budapest, Vaspálya u. 8-10.
300096507
4. Kőbányai Gépmadár Óvoda
1106 Budapest, Gépmadár u. 15.
300096507
5. Jázmin Alapítványi Óvoda
1105 Budapest, Cserkesz u. 10-14.
300096507
6. Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
1107 Budapest, Gém u. 5-7.
300096503
7. Kőbányai Kékvirág Óvoda
1107 Budapest, Kékvirág u. 5.
300096503
8. Kőbányai Csodafa Óvoda
1105 Budapest, Újhegy sétány 15-17.
300096503
9. Kőbányai Kincskeresők Óvoda
1105 Budapest, Mádi u. 4-6.
300096503
10. Kőbányai Kiskakas Óvoda
1104 Budapest, Mádi u. 86-94.
300096503
11. Kőbányai Gyermekek Háza
1103 Budapest, Kada u. 27-29.
300096503
12. Tündérkert Óvoda
1106 Budapest, Keresztúri út 11-13.
300096503
13. Kőbányai Bóbita Óvoda
1102 Budapest, Halom u. 7/b
300096508
14. Richter Gedeon Nyrt. 1. sz. Óvoda
1103 Budapest, Diósgyőri u. 17-19.
300096508
15. Kőbányai Zsivaj Óvoda
1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.
300096507
16. Kőbányai Gesztenye Óvoda
1106 Budapest, Maglódi út 8.
300096507
17. Kőbányai Csodapók Óvoda
1104 Budapest, Mádi u. 127.
300096507
18. Kőbányai Aprók Háza Óvoda
1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.
300096507
19. Kőbányai Hárslevelű Óvoda
1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.
300096507
20. Kőbányai Gézengúz Óvoda
1107 Budapest, Zágrábi u. 13.
300096504
21. Kőbányai Mászóka Óvoda
1105 Budapest, Ászok u. 1-3.
300096504
22. Kőbányai Gyöngyike Óvoda
1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.
300096504

4. Iskolák fogászati ellátása

A B
1. Körzethez tartozó iskola Körzet kódja
2. Kőbányai Szent László Általános Iskola
1102 Budapest, Szent László tér 1.
300096507
3. Orchidea Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1105 Budapest, Cserkesz u. 10-14.
300096507
4. Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Giorgio Perlasca Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
1106 Budapest, Maglódi út 8.
300096507
5. AM Közép-Magyarországi Agrárszakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
1106 Budapest, Maglódi út 4/b
300096507
6. Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola
1103 Budapest, Kada u. 27-29.
300096503
300096507
7. Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
300096503
8. Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola
1106 Budapest, Jászberényi út 89.
300096503
300096507
9. Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
1107 Budapest, Gém u. 5-7.
300096503
10. Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola
1108 Budapest, Maglódi út 8.
300096503
11. Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola
1101 Budapest, Kőbányai út 38.
300096504
12. Kőbányai Szent László Gimnázium
1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28.
300096504
13. Kőbányai Bem József Általános Iskola
1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.
300096504
14. Christophorus Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
1108 Budapest, Sibrik Miklós u. 66-68.
300096507
15. Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1101 Budapest, Üllői út 118.
300096504
16. Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Óvoda és Sportiskola
1107 Budapest, Száva u. 1-3.
300096503
300096504
17. Kőbányai Harmat Általános Iskola
1104 Budapest, Harmat u. 88.
300096507
18. Kőbányai Fekete István Általános Iskola
1108 Budapest, Harmat u. 196-198.
300096507
19. Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium
1108 Budapest, Mádi u. 173.
300096507
20. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1102 Budapest, Kápolna tér 1-3.
300096508
21. Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola
1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.
300096508
22. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola
1103 Budapest, Kőér u. 7/b-9.
300096508
23. Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium és Gimnázium
1101 Budapest, MÁV-telep 38.
300096508
24. Budapesti Műszaki Szakképző Centrum Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakgimnáziuma
1101 Budapest, Salgótarjánit út 53/b
300096508
25. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma
1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.
300096508

8. melléklet a 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez * 

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás rendje

I. A felnőtt-háziorvosi ügyelet szolgálati rendje

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére kiterjedő ellátási körzetben mindennapi 24 órás kijáró és ambuláns felnőtt-háziorvosi ügyelet jogszabály szerinti ellátását biztosító szolgáltató:

Inter-Ambulance Egészségügyi Szolgáltató Zrt.

Székhelye: 1145 Budapest, Thököly út 165.

A szolgáltatás helyszíne: 1101 Budapest, Pongrác út 19.

II. A házi-gyermekorvosi ügyelet szolgálati rendje

Az Önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő ellátási körzetben a 14 év alatti lakosok ügyeleti ellátását biztosító házi-gyermekorvosi ügyelet:

1. Munkanapokon:

Időpont: 20.00 órától másnap reggel 8.00 óráig

Helye: Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézet,

1089 Budapest, Üllői út 86.

2. Munkaszüneti és ünnepnapokon:

24 órás ügyelet

Helye: Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézet,

1089 Budapest, Üllői út 86.

III. A fogorvosi ügyelet szolgálati rendje:

Az Önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő ellátási körzetben a felnőtt- és gyermekfogászati alapellátást biztosító ügyelet:

Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.

Munkanapon: 20.00 órától másnap reggel 8.00 óráig

Munkaszüneti és ünnepnapokon: 24 órás ügyeleti rendben sürgősségi ellátást nyújt


  Vissza az oldal tetejére