Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-16. § * 

17. § (1)-(3) * 

(4) Az R. 12. § (3) bekezdés c) pontjában, a 44. § (1) bekezdés h) pontjában, a 72. § (3) bekezdés e) pontjában, a 85. § g) pontjában, a 88. § (3) bekezdés k) pontjában * , a XI. Fejezet címében, valamint a 89. § (1) és (3) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrészek helyébe a „nemzetiségi” szöveg lép.

18-19. § * 

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1-3. melléklet a 8/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére