Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 120 000 Ft/hó.

(2) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja abban az esetben, ha

a) *  egy bizottság tagja, 175 000 Ft/hó,

b) *  két vagy több bizottság tagja, 200 000 Ft/hó.

(3) *  Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja abban az esetben, ha bizottsági elnök, 250 000 Ft/hó.

(4) *  A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja 65 000 Ft/hó.

2. § (1) Budapest Főváros X. kerület kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzati képviselő, illetve a bizottsági tag részére természetbeni juttatásként

a) operációs rendszerrel ellátott notebookot, valamint

b) az Önkormányzat mobiltelefon-flottájához tartozó SIM kártyát, illetve csatlakozási lehetőséget

biztosít.

(2) Az Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján az önkormányzati képviselő részére természetbeni juttatásként a képviselői munkájához irodahelyiséget biztosít.

3. § (1) A tiszteletdíjat kifizetése iránt a Hivatal a tárgyhót követő hónap harmadik napjáig intézkedik.

(2) A költségtérítés kifizetése a költséget igazoló számla benyújtását követő 15 napon belül történik.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Hatályát veszti

a) a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 5/2008. (III. 21.) önkormányzati rendelet, valamint

b) a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 5/2008. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet.

Kovács Róbert
polgármester
helyett
Radványi Gábor
alpolgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

  Vissza az oldal tetejére