207/2016. (V. 26.) KÖKT határozat

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék átszervezéséről

(15 igen, egyhangú szavazattal)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csillagfürt Bölcsődét (Budapest, Vaspálya utca 8-10.) 2016. szeptember 1-jétől Kőbányai Manóvár Bölcsődére átnevezi.

2. A Képviselő-testület a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámát 2016. szeptember 1-jétől 211 főben állapítja meg.

3. A Képviselő-testület a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 3. pontban meghatározott létszámváltozásához kapcsolódóan 4 981 584 Ft személyi juttatást, valamint 1 382 547 Ft munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót a közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka sorra rendez.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére.

5. Ez a határozat 2016. május 27-én lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére