Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  A 2. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

  Vissza az oldal tetejére