4/2017. (I. 19.) KÖKT határozat

az alpolgármester díjazásának megállapításáról

(15 igen szavazattal, 1 tartózkodással)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a főállású alpolgármester havi illetményének összegét a polgármester havi illetménye 90%-ának megfelelő összegben állapítja meg.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. Ezt a határozatot 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. * 


  Vissza az oldal tetejére