386/2018. (X. 18.) KÖKT határozat

a Budapest X. kerület, Állomás utca 17. szám alatti helyiség használatba adásáról, az önkormányzati képviselők részére irodahelyiség biztosításáról, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosításáról

(17 igen, egyhangú szavazattal)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Állomás utca 17. szám alatti (hrsz.: 39016/9/A/436, 39016/9/A/438, 39016/9/A/704), 69 m2 alapterületű helyiséget a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére használatba adja, ezzel egyidejűleg a Hivatal Budapest X. kerület, Állomás utca 9. szám alatti (hrsz.: 39016/9/A/218, 39016/9/A/219, 39016/9/A/220) 73 m2 alapterületű helyiségre vonatkozó használati jogát megszünteti.

2. A Képviselő-testület a tagjai számára irodahelyiséget biztosít a képviselői munka végzéséhez az 1. melléklet szerint.

3. A Képviselő-testület a Hivatal alapító okiratát módosítja akként, hogy a Budapest X. kerület, Állomás utca 9. szám alatti (hrsz.: 39016/9/A/218, 39016/9/A/219, 39016/9/A/220) 73 m2 alapterületű helyiséget telephelyként törli, egyidejűleg a Budapest X. kerület, Állomás utca 17. szám alatti (hrsz.: 39016/9/A/436, 39016/9/A/438, 39016/9/A/704), 69 m2 alapterületű helyiséget telephelyként felveszi az alapító okiratba.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza a Hivatal alapító okiratát módosító okirat aláírására, valamint a változás Magyar Államkincstárhoz történő bejelentésére.

5. Ez a határozat 2018. december 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 386/2018. (X. 18.) KÖKT határozathoz

A B C
1. Cím Képviselő neve Helyiség területe
(m2)
2. Budapest X., Állomás u. 5. Tóth Balázs 56
3. Budapest X., Állomás u. 15. Bányai Tibor Péter 37
4. Budapest X., Állomás u. 17. Patay-Papp Judit Vivien 69
5. Budapest X., Gyömrői út 49. Tubák István 51
6. Budapest X., Halom u. 37/b Dr. Fejér Tibor,
Gál Judit,
Marksteinné Molnár Julianna,
Varga István
173
7. Budapest X., Kada u. 120. Somlyódy Csaba 157
8. Budapest X., Újhegyi stny. 14/a Agócs Zsolt,
Mácsik András,
Dr. Mátrai Gábor Imre
52
9. Budapest X., Hatház u. 5/a Dr. Pap Sándor 80

  Vissza az oldal tetejére