390/2018. (X. 18.) KÖKT határozat

a Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen lévő pincerendszer és a Dreher Villa díjszabásáról

(17 igen, egyhangú szavazattal)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen lévő pincerendszer és a Dreher Villa látogatásának, valamint használatának bruttó összegű díjait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) látogatás minden hónap utolsó szombatján:

aa) felnőtteknek 1000 Ft/fő,

ab) kiskorúaknak és diákoknak 500 Ft/fő,

b) cégek, magánszemélyek túravezetése, helyszín biztosítása rendezvényhez, programhoz, bemutatóhoz (legfeljebb 3 óra időtartamra): 500 Ft/fő, valamint munkaidőn kívül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kísérőinek díja, 15 000 Ft/fő,

c) egész napos rendezvényhez (kivéve sportverseny) helyszín biztosítása:

20 000 Ft/nap, valamint munkaidőn kívül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kísérőinek díja, 15 000 Ft/fő,

d) televíziós, illetve filmforgatás:

da) előkészítés és utómunka 20 500 Ft/óra,

db) filmforgatás 22 000 Ft/óra,

e) intézmények túravezetése

ea) hétköznap munkaidőben: ingyenes,

eb) munkanapokon munkaidőn kívül, munkaszüneti és pihenőnapokon:

felnőtteknek 500 Ft/fő, kiskorúaknak és diákoknak 300 Ft/fő, valamint munkaidőn kívül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kísérőinek díja, 15 000 Ft/fő,

f) Szent László napi és más rendezvény keretében meghirdetve ingyenes,

g) a pincerendszer látogatása Kőbánya Kártyával ingyenes,

h) búvártevékenység: 2200 Ft/merülő búvár (A merüléseket vezető búvár, valamint a merülésben résztvevő csoport vezetője, szervezője, amennyiben ténylegesen részt vesz a merülés vezetésében, mentes a díjfizetés alól.),

i) felsőoktatási vizsgafilm forgatása 2×8 óra időtartamban ingyenes feltéve, hogy a filmen megjelenítik, hogy a film a Kőbányai Önkormányzat támogatásával készült; az ingyenes használatra biztosított időn túl 22 000 Ft/óra,

j) magáncélú fotózás 5000 Ft/3 óra, valamint munkaidőn túl a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kísérőjének díja, 5000 Ft/fő; a fotózásban megkezdett minden további óra 1000 Ft.

2. Ez a határozat 2019. január 1-jén lép hatályba, és 2019. december 31-én hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére