395/2018. (X. 18.) KÖKT határozat

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról

(14 igen, egyhangú szavazattal - 3 fő nem szavazott)

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága tagjának Marksteinné Molnár Juliannát, Almádi Krisztina Évát, Agócs Zsoltot, dr. Pénzes Károlyt és Tubák Istvánt megválasztja.

2. A felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíja 220 000 Ft/hó, a felügyelőbizottság tagjának tiszteletdíja 150 000 Ft/hó.

3. Ez a határozat 2018. november 1-jén lép hatályba, és 2023. november 1-jén hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére