467/2018. (XII. 13.) KÖKT határozat

a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről

(16 igen, egyhangú szavazattal)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét az 1. melléklet szerint elfogadja.

2. Ez a határozat 2019. január 1-jén lép hatályba, és 2020. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 467/2018. (XII. 13.) KÖKT határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. évi munkaterve

Január 17.

1. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

2. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekkel kötendő munkamegosztási megállapodás

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

3. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

4. Az Óhegy Polgárőr Egyesület beszámolója a 2018. évben nyújtott támogatás elszámolásáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: az aljegyző

A tárgyban érintett bizottság: KKB

5. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

6. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-II. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

7. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

8. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

9. Szociális tárgyú fellebbezések

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

Február 21.

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2018. évi költségvetést követő 3 évben várható összegének változása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

4. A településkép védelméről szóló 21/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

5. Tájékoztató a településképi véleményezési eljárásról és a Kőbányai Tervtanács 2018. évi munkájáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

6. A Budapest Főváros X. kerület, 80-as jelű vasútvonal menti területek kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

7. A Budapest Főváros X. kerület Népliget kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

8. Az Óhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: az aljegyző

A tárgyban érintett bizottság: GPB

9. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: az aljegyző

A tárgyban érintett bizottság: GPB

10. Az iskolai táborok, erdei iskolák 2019. évi támogatására pályázat kiírása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

11. A kőbányai sportegyesületek 2019. évi támogatására pályázat kiírása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

12. Az óvodai, iskolai nyári táborok 2019. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

13. Beszámoló a 2018. évi közbeszerzésekről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

15. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 1. módosítása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

16. A 2019. évi kerületszépítő akciók

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

17. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

18. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-III. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

19. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

20. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

21. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

22. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

23. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

24. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

25. Szociális tárgyú fellebbezések

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

Március 21.

1. A Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Rece-fice Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó alap- és szakosított ellátások 2019. évi önköltségei és intézményi térítési díjai

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB GPB

3. A Budapest X. kerület, Keresztúri út - 42844 hrsz. és annak meghosszabbított telekhatára - Rákos patak - 42753 hrsz.-ú telek mentén húzódó belterületi határ által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

4. A Budapest Főváros X. kerület, Mázsa tér és környéke kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

5. A Budapest Főváros X. kerület, Fehér út - Gyakorló utca - Keresztúri út - MÁV vasútvonal által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

6. A Környezetvédelmi Program 2018. évi Intézkedési Tervének végrehajtása és a 2020. évi Intézkedési Terv

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

7. Lakóközösségek részére elektronikus megfigyelőrendszer létesítéséhez nyújtandó támogatás

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

8. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

9. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-IV. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres ingatlanok pályázati úton történő értékesítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

11. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

12. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

13. Szociális tárgyú fellebbezések

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

Április 18.

1. Beszámoló a BRKF X. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

a BRK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

2. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2019. évben bérletidíj-, illetve albérletidíj-hozzájárulás nyújtására irányuló pályázat kiírása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: az aljegyző

A tárgyban érintett bizottság: GPB

3. Tájékoztató a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője

a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

4. Beszámoló a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: az aljegyző

A tárgyban érintett bizottság: KKB

5. A Budapest Főváros X. kerület, Kőér utca, Dér utca, Szlávy utca és Óhegy utca által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

6. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

7. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Közszolgáltatási szerződés szerinti 2018. évi Éves Működési Jelentése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

8. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottságának 2018. évi beszámolója

Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

9. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

10. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2018. évi beszámolója

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

11. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottságának 2018. évi beszámolója

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

12. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között fennálló feladat-ellátási szerződés módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

14. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között fennálló közhasznú szerződés módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

15. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

16. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai és számviteli beszámolója és közhasznúsági jelentése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB GPB

17. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2018. évi beszámolója

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

18. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

19. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai és számviteli beszámolója

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB HB

20. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2018. évi beszámolója

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

21. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

22. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírás

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

23. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

24. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-V. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

25. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

26. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

27. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

28. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

29. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

30. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

31. Szociális tárgyú fellebbezések

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

32. A 2019. évi önkormányzati kitüntetések adományozása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB, valamint

a képviselői csoportok vezetőinek értekezlete

Május 16.

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és a pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

2. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2019. évben bérletidíj-, illetve albérletidíj-hozzájárulás nyújtására irányuló pályázat elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: az aljegyző

a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

3. Beszámoló a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a kerületi hivatásos tűzoltóparancsnokság vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

4. A Budapest Főváros X. kerület, Üllői út - Ceglédi út - Bihari utca - vasút által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

5. Beszámoló a Segítő Angyalok Állatmentő Szolgálat részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: az aljegyző

A tárgyban érintett bizottság: KKB

6. Együttműködési megállapodás megkötése a kőbányai állatmentési feladatok ellátására

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: az aljegyző

A tárgyban érintett bizottság: KKB

7. A Budapest X. kerület, Bebek utca 1. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: az aljegyző

A tárgyban érintett bizottság: GPB

8. A 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: az aljegyző

A tárgyban érintett bizottság: GPB

9. A lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról szóló pályázati felhívás

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály éves ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Belső Ellenőrzési Osztály

A tárgyban érintett bizottság: GPB

11. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött 2019. évi Éves Közszolgáltatási szerződés 2. módosítása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

12. Átfogó értékelés a gyermekvédelem 2018. évi helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

13. A civil szervezetek 2019. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

14. A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

15. A „Támogatás előkertek egységes arculatú kialakításához” című pályázat kiírása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

16. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

17. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-VI. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

18. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

19. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

20. Szociális tárgyú fellebbezések

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

Június 27.

1. A Kőbányai Gesztenye Óvoda és a Kőbányai Rece-fice Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

2. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

3. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

4. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-VII. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

9. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

10. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

11. Szociális tárgyú fellebbezések

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

Július tanácskozási szünet

Augusztus 29.

1. A Ceglédi út, Hizlaló tér, Gém utca, Zágrábi utca, Somfa köz által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

3. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Közszolgáltatási szerződés szerinti 2019. évi Féléves Működési Jelentése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

4. A Helyi Választási Bizottság három tagjának és két póttagjának megválasztása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: az aljegyző

A tárgyban érintett bizottság: GPB

5. A „Kőbánya Számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjpályázat elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

6. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-IX. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

11. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

12. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

13. Szociális tárgyú fellebbezések

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

Szeptember tanácskozási szünet

Alakuló ülés - a választás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül

November 21.

1. Tájékoztató a közlekedési balesetek helyszíneinek vizsgálatáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

a BRK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

3. Tájékoztató a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendeletben megállapított közterület-használati díjtételek felülvizsgálatáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

4. Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

5. A Budapest Főváros X. kerület, Kőbányai Önkormányzat Kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

6. A Budapest Főváros X. kerület, Kerepesi út - Keresztúri út - Gyakorló utca - Gyakorló köz által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

7. A Budapest Főváros X. kerület, Vaspálya utca - Liget tér - Kőrösi Csoma Sándor út - Kápolna utca - Kápolna tér - Óhegy utca - Kőér utca által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

8. A Budapest Főváros X. kerület, Kolozsvári utca - Kőrösi Csoma Sándor út - Szent László tér - Állomás utca - Korponai utca által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

9. A Budapest Főváros X. kerület, Újhegyi út, Harmat utca, Hangár utca, Bányató utca által határolt területre kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

10. Tájékoztató a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője

a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

11. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletidíj emelése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

12. Az S1 területén a gépkocsibeállók, területek bérbeadásának, valamint a pincerendszer és a Dreher Villa látogatásának 2019. évi díjszabása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

13. A lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

14. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

15. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

16. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-XII. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

17. Kőbánya Sportolója 2019. elismerő cím adományozása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály

A tárgyban érintett bizottság: HB

18. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

19. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

20. Szociális tárgyú fellebbezések

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

November 21. 17 óra Közmeghallgatás a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban

1. Polgármesteri beszámoló

2. A lakosságot érintő ügyekben (mint például a közlekedés, parkolás, környezetvédelem, köztisztaság, közbiztonság, útfelújítás, egészségügy, kultúra, kerületfejlesztés) válaszadás a megjelent, felszólalási jegyet kitöltők részére

December 19.

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között a 2020. évi Éves Közszolgáltatási szerződés megkötése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

3. A térfigyelő rendszer 2020. évi működésével összefüggő rendőrségi támogatás és az azzal összefüggő megállapodások

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Közterület-felügyelet vezetője

a BRFK X. kerület Rendőrkapitányság vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

4. A Budapest Főváros X. kerület, Akna utca, Gránátos utca, Tárna utca, Jászberényi út, Kozma utca, Meténg utca, Csucsor utca, Harangláb utca, Kozma utca, Újhegyi út és Maglódi út által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

5. A Budapest Főváros X. kerület, Újköztemető és környéke kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály 2020. évi ellenőrzési terve

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

7. Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2019. évi alakulásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

8. A 2020. évi komposztálási program pályázati kiírása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

9. A Kocsis Sándor Sportközpont uszodai jegyárainak felülvizsgálata

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB

10. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri döntésekről

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság GPB

11. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri döntésekről

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság GPB

12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB GPB KKB

13. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

14. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

15. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-XII. havi várható, felülvizsgált likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

16. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

17. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

18. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

19. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A tárgyban érintett bizottság: GPB

20. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: GPB

21. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: KKB

22. Szociális tárgyú fellebbezések

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A tárgyban érintett bizottság: HB


  Vissza az oldal tetejére