Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az építményadó évi mértéke - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel − 1700 Ft/m2.

(2) Az idősek, pszichiátriai betegek, illetve a fogyatékos személyek bentlakásos ellátását biztosító tevékenység céljára szolgáló építmény esetében - amennyiben az építményt ténylegesen ilyen célra használják - az építményadó évi mértéke 300 Ft/m2.

(3) Reklámhordozó esetében az építményadó évi mértéke 12 000 Ft/m2.”

2. § Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

  Vissza az oldal tetejére