Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az építményadó évi mértéke - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 1800 Ft/m².”

2. A telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

2. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A belterületi telek esetében a telekadó évi mértéke - a (2), (2a) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 330 Ft/m2.”

3. Záró rendelkezés

3. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

  Vissza az oldal tetejére