34/2019. (II. 21.) KÖKT határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi éves összesített közbeszerzési tervéről

(14 igen szavazattal, 2 tartózkodással)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi éves összesített közbeszerzési tervét az 1. melléklet határozza meg.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2020. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 34/2019. (II. 21.) KÖKT határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi éves összesített közbeszerzési terve

A B C D E F G


1.


Közbeszerzés tárgya

Becsült nettó érték (Ft)

Tervezett mennyiség

Irányadó eljárásrend


Eljárás fajtája
A közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja
(év, hónap)
A szerződés teljesítésének várható időpontja
(év, hónap)
2. TÉR_KÖZ Újhegyi sétány komplex megújítása III. ütem 683 149 606 Ft 1 db Nemzeti Kbt. 117. §-a szerinti 2019. február 2020. II. negyedév
3. Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére 137 826 635 Ft 1 db Uniós Kbt. II. része szerinti 2019. február 2022. III. negyedév
4. Köztemetés szolgáltatás megrendelése 88 000 000 Ft 1 db Uniós Kbt. II. része szerinti 2019. február 2023. június
5. Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása 152 109 120 Ft 1 db Nemzeti Kbt. 113. §-a szerinti 2019. április 2021. augusztus
6. Földgázenergia beszerzése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére 15 913 867 Ft 207 077 m3 Nemzeti Kbt. 113. §-a szerinti nyílt 2019. május 2020. október
7. Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére 38 505 526 Ft 2 802 440 kwh Nemzeti Kbt. 113. §-a szerinti nyílt 2019. szeptember 2020. december
8. Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása HíH 48 400 000 Ft 1 db Nemzeti Kbt. 113. §-a szerinti nyílt 2019. szeptember 2021. december

  Vissza az oldal tetejére