39/2019. (II. 21.) KÖKT határozat

az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótlékáról

(13 igen szavazattal, 3 tartózkodással)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontja alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott óvodákban az intézményvezetői pótlék mértékét az 1. melléklet szerint határozza meg.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. Ezt a határozatot 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. * 

1. melléklet a 39/2019. (II. 21.) KÖKT határozathoz

Az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótléka

A B
1. Az óvodai csoportok száma A pótlék mértéke a pedagógus illetményalap %-ában
2. legfeljebb 4 50
3. 5 55
4. 6 60
5. 7 65
6. 8 70
7. legalább 9 75

  Vissza az oldal tetejére