67/2019. (III. 21.) KÖKT határozat

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

(17 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szociális alapszolgáltatások és személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjait az alábbiak szerint határozza meg:

a) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás: 4130 Ft/nap/fő (123 900 Ft/hó/fő),

b) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás: 4280 Ft/nap/fő (128 400 Ft/hó/fő),

c) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás egyférőhelyes elhelyezéssel: 4380 Ft/nap/fő (131 400 Ft/hó/fő),

d) demens betegek bentlakásos ellátása: 4280 Ft/nap/fő (128 400 Ft/hó/fő),

e) emelt szintű elhelyezést biztosító idősek otthona: 6210 Ft/nap/fő (186 300 Ft/hó/fő),

f) szociális étkeztetés: 420 Ft/nap/fő,

g) idősek nappali ellátása: 0 Ft,

h) demens nappali ellátás étkezéssel: 420 Ft/nap/fő,

i) demens nappali ellátás: 0 Ft.

2. Ez a határozat 2019. április 1-jén lép hatályba.

3. * 


  Vissza az oldal tetejére