68/2019. (III. 21.) KÖKT határozat

a gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének meghatározásáról

(17 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egyesített Bölcsődékben a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:

a) étkezés nyersanyagköltsége: 486,7 Ft/fő/nap,

b) étkezés egyéb költsége: 954 Ft/fő/nap,

c) reformétkezés nyersanyagköltsége: 474 Ft/fő/nap,

d) reformétkezés egyéb költsége: 211 Ft/fő/nap,

e) gondozás: 5859 Ft/fő/nap,

f) játszócsoport: 9078 Ft/fő/nap.

2. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:

a) gyermekjóléti szolgáltatás: 575 752 Ft/nap,

b) gyermekek átmeneti otthona: 11 558 Ft/fő/nap.

3. Ez a határozat 2019. április 1-jén lép hatályba.

4. * 


  Vissza az oldal tetejére