Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesterének 1/2020. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel összefüggésben alkalmazandó egyes szabályokról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdés a), b) és d) pontját a bérleti jogviszony 2020. február 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnését követő kilencvenedik napig terjedő időszakban történő megszűnése esetén nem kell alkalmazni.

2. § (1) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló ingatlanra vonatkozó azon bérleti szerződés, amely a határozott időtartam lejárta miatt a veszélyhelyzet fennállása alatt szűnne meg, - a bérlő ellenkező nyilatkozata hiányában - a veszélyhelyzet megszűnését követő kilencvenedik napig meghosszabbodik.

(2) Abban azt esetben, ha az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés a határozott időtartam lejárta miatt 2020. február 1-je és a jelen rendelet hatályba lépése közötti időszakban szűnt meg, a lakásbérleti jogviszony változatlan tartalommal e rendelet hatályba lépésének napján a veszélyhelyzet megszűnését követő kilencvenedik napig tartó határozott időre - a bérlő ellenkező nyilatkozata hiányában - létrejön.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő kilencvenedik napon hatályát veszti.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

  Vissza az oldal tetejére