Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Mádi utca - Újhegyi út - Harmat utca - Tavas utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról *