Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Gergely utca - Sibrik Miklós út - Gyömrői út - Noszlopy utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról *