Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Maglódi út - Újhegyi út - Korall utca - 42414/267 hrsz.-ú ingatlan - Kovakő utca - 42414/268 hrsz.-ú ingatlan által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról *