61/2005. (XII. 21.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma út - Előd utca - Bebek utca - Harmat utca - Ihász utca - Kápolna tér - Kápolna utca - Halom utca - Ászok utca - Bánya utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének, valamint keretövezet korrekciójának jóváhagyásáról *