Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (IV. 14.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Sárosi utca - Vasgyár utca - Vaspálya utca - Noszlopy utca által határolt terület Kerületi Építési szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról *