Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2006. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Pesti határút - kerülethatár - Rákos-patak - L4-es övezeti terület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról *