Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2006. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Kerepesi út - MÁV körvasút pálya - Méhes utca - Rákos-patak árapasztó meder által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 48/2004. (IX. 17.) számú, 38/2004. (VI. 24.) számú, 30/2003. (VI. 19.) számú és a 39/2002. (XII. 19.) számú önkormányzati rendeletekkel módosított 21/2002. (VII. 11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. § (2) bekezdésében szereplő Szabályozási Terv hatályát veszti, helyébe jelen rendelet mellékletét képező módosított Szabályozási Terv lép.

2. § Az övezeti területek, határok a mellékelt Szabályozási Terv szerint módosulnak.

3. § a rendelet 7. § (2) a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„A tervezett lakóutcáknak, a Szabályozási Terven ábrázoltak szerint: 12,0-25,0 m.

4. § a rendelet 7. § (2) bekezdése egy új ponttal egészül ki:

„f) A Halas utca szabályozási szélessége a mellékelt Szabályozási Terv szerint 25,00 méterre módosul.”

5. § A rendelet 13. § Útépítés és közművesítés táblázatában, a Halas utca szabályozás alá eső területének nagysága kb. 749 m2-ről kb. 2084 m2-re változik.

6. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba.

Andó Sándor Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2006. május 19.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2006. június 1.

Melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2006. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez