Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2006. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 34/2005. (VII. 8.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 10. § (5) bekezdése kiegészül:

„...azzal, hogy a felvett hitel vonatkozásában csak a tőketörlesztésre használható fel, a kamatait a pályázónak kell saját forrásból finanszíroznia.”

2. § A rendelet. 10. §-a új, (7) bekezdéssel bővül:

„(7) Az állami és az önkormányzati támogatás a Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő - az önkormányzat által megnyitott - elkülönített számlára kerül folyósításra.”

3. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Andó Sándor Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2006. május 19.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2006. május 19.