Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Újhegyi út - Harmat utca - Hangár utca - Bányató utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló, a 38/2004. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelettel módosított 18/2002. (VII. 11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 12. § (3) bekezdése törlésre kerül.

2. § A rendelet 12. § (4) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul:

„a megengedett építménymagasság: legkisebb 4 m, legnagyobb 15 m, amelybe a csúszda és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmény nem tartozik bele.”

3. § A rendelet 12. § (7) bekezdése törlésre kerül.

4. § A rendelet 12. § (9) bekezdése törlésre kerül.

5. § A rendelet 18. § (2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„A sportlétesítmények vegyszerrel kezelt technológiai vizeit tisztítás nélkül kerti locsolásra nem lehet alkalmazni.”

6. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba.

Andó Sándor Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2006. szeptember 15.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2006. október 1.