Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2006. (X. 31.) önkormányzati rendelete

az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának pénzügyi támogatásáról szóló, a 27/2006. (V. 19.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 34/2005. (VII. 8.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 11. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A pályázatok elbírálásáról a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. előminősítésének figyelembevételével a képviselő-testület dönt.”

2. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Verbai Lajos Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2006. október 31.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2006. október 31.