Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Újhegyi út - Harmat u. - Hangár u. - Bányató u. által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 38/2004. (VI. 24.) és 45/2006. (IX. 15.) számú rendeletekkel módosított 18/2002. (VII. 11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 15. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Fakivágás csak érvényes fakivágási engedély birtokában lehetséges. A kivágott fák pótlásáról a kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló, a 41/2006. (IX. 15.) számú önkormányzati rendelettel módosított 67/2004. (XII. 17.) számú kőbányai önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell gondoskodni.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba.

Verbai Lajos Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2007. április 20.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2007. május 1.