Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2007. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 1/2006. (I. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 6. § (3) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:

„(3) A kapuk kialakítása ütemezetten is végrehajtható.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba.

Verbai Lajos Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2007. július 13.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2007. augusztus 1.