Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Szacsvay köz - Vasgyár utca - Sárosi utca - Noszlopy utca által határolt terület Kerületi Építési szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról *