Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Budapest X. kerület, Maglódi út - Akna utca - Gránátos utca - Tárna utca - Algyógyi utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 48/2008. (X. 17.) számú Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet mellékleteként szereplő Szabályozási Terv hatályát veszti, helyébe jelen rendelet mellékletét képező módosított Szabályozási Terv lép.

2. § A rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:

g) bányászattal érintett terület határa.”

3. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba.

Verbai Lajos Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2008. november 21.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2008. december 1.

Melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendeletéhez