Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2009. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Budapest X. kerület, Üllői út - Ceglédi út - Bihari utca - Balkán utca - Somfa köz - Zágrábi utca - Száva utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 32/2008. (VI. 20.) számú Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. § (2) bekezdésében szereplő Szabályozási Terv hatályát veszti, helyébe jelen rendelet mellékletét képező módosított Szabályozási Terv lép.

2. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba.

Verbai Lajos dr. Neszteli István
Polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2009. szeptember 25.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2009. október 1.

Melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2009. (IX. 25.) önkormányzati rendeletéhez